EEVC (European Enhanced Vehicle-safety Committee)

EEVC je zkratka označující evropský výbor pro zvýšení bezpečnosti vozidel. EEVC je nezávislou organizací zabývající se bezpečností vozidel.

EEVC je zkratka ze slovního spojení European Enhanced Vehicle-safety Committee, volně přeloženo se jedná o Evropský výbor pro zvýšení bezpečnosti vozidel. Tato společnost byla založena v roce 1970 na popud amerického Ministerstva dopravy (DOT). EVVC sdružuje technické experty vlád evropských států i americké vlády. Organizace EEVC je financována výhradně ze zdrojů podporujících vlád.

 

EEVC je rozčleněna na několik skupin zabývajících se konkrétní problematikou. Jako příklad lze uvést skupinu WG 17 postihující problematiku ochrany chodců, skupina WG 20 se zabývá čelním nárazem, další skupina WG 22 se zaměřuje na virtuální simulace a výpočty. Jednotlivých skupin je celá řada. Skupiny vytvářejí metodiky různých zkoušek, způsobů počítačového modelování, stanovují podmínky homologace apod. Více informací o činnosti jednotlivých skupin lze nalézt na oficiálním webu EEVC.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.eevc.org
Klíčová slova:
EEVC, bezpečnost, legislativa