EEC (Evaporative Emission Control System)

Evaporative Emission Control System je způsob odvětrávání palivové nádrže.

Systém EEC (Evaporative Emission Control System) označuje systém odvětrávání palivové nádrže. Systém kontroly odpařování paliva z nádrže zabraňuje unikání nebezpečných uhlovodíků do atmosféry. Zabraňuje tak mimo jiné nebezpečí výbuchu.

Princip:

Především v letních měsících se v nádrži odpařuje palivo. Aby se výpary nedostaly z nádrže, palivová nádrž je doplněna o nádobku s aktivním uhlím. Nádobka s aktivním uhlím dočasně absorbuje odpařující se uhlovodíky z paliva. Když následně motor běží a zpětný ventil je otevřen, zkapalněné palivo je přisáváno zpětným potrubím do válce společně se vzduchem a spáleno.


Text: Jan Sajdl
Foto:
www.globaldensoproducts.com
Klíčová slova:
EEC, odvětrání nádrže, odpařování paliva