EBV (Elektronische BremseVerteilersystem)

Elektronické rozdělování brzdné síly označované jako EBV provádí samočinnou úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou.

Dojde-li při brzdném manévru k blokování obou kol zadní nápravy, vozidlo se stává nestabilní a zpravidla nekontrolovatelně změní směr jízdy. Vozidlo dostane těžko zvládnutelný smyk! Aby bylo možné této nebezpečné situaci předejít, je nutné regulovat brzdný tlak na obou nápravách. Při brzdění totiž vzniká klopný moment kolem příčné osy automobilu, který přitěžuje přední nápravu a naopak odlehčuje zadní nápravu. Jeho působením se mění rozložení zatížení náprav. Přední přitížená kola tak mohou brzdit s mnohem větší intenzitou než zadní. Pokud by brzdila všechna čtyři kola stejnou intenzitou, buď by docházelo k trvalému přebrždění zadní nápravy s hrozícím smykem, nebo by přední náprava brzdila zbytečně málo intenzivně. Ostatně i z tohoto důvodu mají automobily na přední nápravě účinnější nebo větší brzdy.

EBV - silové účinky na brzdící vozidlo - odlehčení zadní nápravy

Elektronické rozdělování brzdné síly EBV z německého (Elektronische Bremse Verteilersystem) provádí úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou. EBV nahrazuje dříve používaný mechanický rozdělovač brzdné síly. Pracuje však s podstatně větší přesností než mechanické rozdělovače brzdné síly. EBV je vlastně softwarovým rozšířením systému ABS a pro svou funkci nevyžaduje žádné další součásti.

Funkce EBV:
Systém  elektronického rozdělování brzdného tlaku EBV dokáže zohledňovat zatížení vozidla a podle něj samočinně rozdělovat optimální brzdný účinek mezi brzdy obou náprav.

Pomocí snímačů otáček kol řídicí jednotka systému ABS rozpozná případné hrozící přebrždění (blokování) kol zadní nápravy. Následně omezí pomocí elektromagnetických ventilů integrovaných v řídicí jednotce ABS brzdnou sílu na kola zadní nápravy tak, aby nedošlo k tzv. „přebrždění“, které by vedlo ke ztrátě adheze a nekontrolovatelnému smyku.

Díky takto optimalizovanému brzdnému výkonu zadních kol dochází k menšímu zatížení brzd předních kol. Brzdy se méně zahřívají, a tím se snižuje nebezpečí zeslabení účinku brzd v důsledku jejich přehřátí. Vozidlo vybavené systémem EBV má proto kratší brzdnou dráhu!

Video:

Víte, že:
Elektronický rozdělovač brzdného tlaku EBV je na rozdíl od dříve používaného mechanického rozdělovače brzdné síly schopen upravovat brzdnou sílu pro každé kolo zadní nápravy zvlášť. Což umožňuje zohlednit i rozdílné adhezní poměry na vozovce, například při průjezdu jednoho kola louží. EBV tuto situaci rozpozná a sníží brzdný tlak na příslušném kole.

Zkratka EBD označuje stejný systém, pouze vychází z anglického Electronic Brake-force Distribution, stručný článek je zde.

Klíčová slova: EBV, EBD, brzdná dráha, ABS, kratší brzdná dráha, zatížení náprav, rozdělovač brzdných sil