WIV

Zkratka WIV označuje proměnný servisní interval, se kterým se můžete setkat u automobilů koncernu VW.

Zkratka WIV vznikla z německého Wechsel-Intervall-Verlängerung a označuje prodloužený servisní interval, který může být uplatněn např. u některých modelů značky Škoda. Při dodržení předepsaných podmínek umožňuje systém WIV prodloužení servisního intervalu až na 30.000 km. Časový limit mezi servisními prohlídkami je stanoven maximálně na dva roky. Délka intervalu servisních prohlídek závisí na režimu provozu vozidla. Řidič je vždy včas informován prostřednictvím panelu přístrojů o nutnosti provedení servisní prohlídky.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.skoda-auto.cz
Klíčová slova:
WIV, proměnný servisní interval, Škoda Auto, Volkswagen