EBV (Elektronische BremseVerteilersystem)

Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily EBV vykonáva automatickou úpravu brzdného tlaku medzi prednou a zadnou nápravou.

Ak dôjde pri brzdnom manévri k blokovaniu oboch kolies zadnej nápravy, vozidlo sa stáva nestabilný a spravidla nekontrolovateľne zmení smer jazdy. Vozidlo dostane ťažko zvládnuteľný šmyk! Aby bolo možné tejto nebezpečnej situácii predísť, je nutné regulovať brzdný tlak na oboch nápravách. Pri brzdení totiž vzniká klopný moment okolo priečnej osi automobilu, ktorý priťažuje prednú nápravu a naopak odľahčuje zadnú nápravu. Jeho pôsobením sa mení rozloženie zaťaženia náprav. Predné priťaženie kolesá tak môžu brzdiť s oveľa väčšou intenzitou než zadné. Ak by brzdila všetky štyri kolesá rovnakou intenzitou, buď by dochádzalo k trvalému prebrzdení zadnej nápravy s hroziacim šmykom, alebo by predná náprava brzdila zbytočne málo intenzívne. Napokon aj z tohto dôvodu majú automobily na prednej náprave účinnejšie alebo väčšie brzdy.

EBV - silové účinky na brzdiaci vozidlo - odľahčenie zadnej nápravy

Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily EBV z nemeckého (Elektronische Bremse Verteilersystem) vykonáva úpravu brzdného tlaku medzi prednou a zadnou nápravou. EBV nahrádza predtým používaný mechanický rozdeľovač brzdnej sily. Pracuje však s podstatne väčšou presnosťou než mechanické rozdeľovača brzdnej sily. EBV je vlastne softvérovým rozšírením systému ABS a pre svoju funkciu nevyžaduje žiadne ďalšie súčasti.

Funkcia EBV:
Systém elektronického rozdeľovania brzdného tlaku EBV dokáže zohľadňovať zaťaženie vozidla a podľa neho samočinne rozdeľovať optimálny brzdný účinok medzi brzdy obidvoch náprav.

Pomocou snímačov otáčok kolies riadiaca jednotka systému ABS rozpozná prípadné hroziace prebrzdení (blokovanie) kolies zadnej nápravy. Následne obmedzí pomocou elektromagnetických ventilov integrovaných v riadiacej jednotke ABS brzdnú silu na kolesá zadnej nápravy tak, aby nedošlo k tzv. „Prebrzdení“, ktoré by viedlo k strate adhézie a nekontrolovateľnému šmyku.

Vďaka takto optimalizovanému brzdnému výkonu zadných kolies dochádza k menšiemu zaťaženiu bŕzd predných kolies. Brzdy sa menej zahrievajú, a tým sa znižuje nebezpečenstvo zoslabeniu účinku bŕzd v dôsledku ich prehriatia. Vozidlo vybavené systémom EBV má preto kratšiu brzdnú dráhu!

Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PTPavSBS_OE


Viete, že:
Elektronický rozdeľovač brzdného tlaku EBV je na rozdiel od predtým používaného mechanického rozdeľovača brzdnej sily schopný upravovať brzdnú silu pre každé koleso zadnej nápravy zvlášť. Čo umožňuje zohľadniť aj rozdielne adhézny pomery na vozovke, napríklad pri prejazde jedného kola kaluží. EBV túto situáciu rozpozná a zníži brzdný tlak na príslušnom bicykli.

Skratka EBD označuje rovnaký systém, iba vychádza z anglického Electronic Brake-force Distribution, stručný článok je tu.

 

Text: Jan Sajdl
Kľúčové slová: EBV, EBD, brzdná dráha, ABS, kratšia brzdná dráha, zaťaženie náprav, rozdeľovač brzdných síl