HPi (High-pressure Petrol direct-injection)

Označení HPi používá koncern PSA pro své benzínové motory s přímým vstřikem paliva do válců.

Motor HPi se stal prvním v Evropě vyráběným benzínovým motorem s přímým vstřikem s nerovnoměrným rozptýlením a bohatostí palivové směsi. Motor HPi je schopen kombinovat různé funkční režimy v závislosti na požadovaném točivém momentu:

průběhy točivého momentu motoru HPi

 

1. Režim s bohatou směsí:
je režim s maximálním točivým momentem. Tento režim odpovídá požadavkům maximálního zrychlení a rychlosti, např. při předjíždění.

 

2. Režim homogenní směsi:
je režim odpovídající svým charakterem např. zrychlení a svižné jízdě na dálnicích.

 

3. Režim nerovnoměrně rozptýlené (vrstvené) směsi:
v městském provozu.


 

 

spalovací prostor motoru HPi

 

Jak vypadá celý proces?
V režimu s bohatou směsí je zajištěn poměr vzduchu a benzínu přibližně 15 g vzduchu na 1 g paliva. Spalováním bohaté směsi dostáváme z motoru maximální výkon.
V režimu s homogenní směsí je palivo rozprášeno ve válci tak, aby vznikla homogenní směs. Kvalita homogenní směsi je ve všech místech spalovací komory stejná.
V režimu s nerovnoměrným rozptýlením (vrstvením) směsi je cílem soustředit zápalnou směs vzduchu a paliva do těsné blízkosti zapalovací svíčky a zbytek spalovací komory vyplnit vzduchem. K dosažení tohoto efektu je využíváno právě přímého vstřiku prostřednictvím trysky umístěné přímo ve spalovací komoře, vstřikování paliva musí být přesné a v každém okamžiku přizpůsobené chodu motoru.

Výhody režimu s nerovnoměrným rozptýlením směsi:
zlepšení a zefektivnění výkonu motoru
omezení ztrát energie při plnění díky využívání přetlaku vzduchu
podstatné snížení spotřeby

Tento způsob vstřikování umožňuje soustředit v blízkosti zápalné svíčky bohatou palivovou směs a zbytek spalovací komory vyplnit vzduchem (nerovnoměrné rozptýlení). Bohatost směsi není ve všech místech spalovací komory stejná.


Text: Jan Sajdl
Foto:
www.peugeot.cz
Klíčová slova:
Peugeot, Citroen, PSA, HPi, vstřikování benzínu

Označení HPi používá koncern PSA pro své benzínové motory s přímým vstřikem paliva do válců.