ABS (Anti-lock Braking System)

Protiblokovací systém ABS je jedním ze základních prvků aktivní bezpečnosti vozidla. Svojí funkcí má ABS zabránit zablokování kola při brzdění, a tím i ztrátě adheze mezi kolem a vozovkou. Díky systému ABS je vozidlo ovladatelné i při prudkém brzdění.

Protiblokovací systém ABS (z anglického Anti-lock Braking System) je jedním ze základních prvků aktivní bezpečnosti vozidla. ABS zabraňuje zablokování kola při brzdění. Kolo se systémem ABS se stále odvaluje a tím se zabraňuje ztrátě adheze mezi kolem a vozovkou. Odvalující se kolo totiž umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla i v mezních situacích (například při prudkém brzdění nebo brzdění na kluzké vozovce). Zablokované kolo totiž nepřenáší žádnou boční sílu a tudíž neumožňuje zatočení.

vyhýbací manévr vozidla s ABS a vozidla bez ABS

Princip:
Systém zabraňuje zablokování kol při brzdění tím, že automaticky reguluje brzdnou sílu v třmenech tak, aby nedošlo k zablokování kol.
Při zablokování kola by totiž došlo ke ztrátě adheze mezi pneumatikou a vozovkou, tím by se stalo vozidlo neřiditelné. Vozidlo by nebylo možné řídit otáčením volantu.

Každé kolo má vlastní snímač otáček, který dává řídicí jednotce informace o rychlosti otáčení jednotlivých kol. Pokud řídící jednotka dostane signál, že je kolo blokováno, krátkodobě sníží tlak v brzdovém systému a tím uvede kolo znovu do pohybu. Systém ABS může uvolnit kolo 12–16× za sekundu, a tím systém zajišťuje relativně stále otáčení kol a řiditelnost vozu (pozn. řiditelnost vozu viz Kammova kružnice). Při prudkém brzdění systém ABS udržuje brzdnou sílu na mezi adheze, dochází při něm k zablokování kola a následném uvolnění kola v rychlém sledu za sebou až do zastavení vozidla.

základní části systému ABS

Každé kolo je vybaveno indukčním snímačem otáček, na obrázku nad textem je to žlutý snímač u brzdového kotouče. Ten dává řídicí jednotce informace o pohybu kola. Řídicí jednotka (šedá krabička) situaci vyhodnocuje a pomocí regulačního ventilu (hnědá součást v horním obrázku) případně snižuje tlak v brzdovém systému, aby případně uvedla kolo znovu do pohybu.

snímač otáček kola

Historie:
Systém ABS byl vyvinut firmou BOSCH v roce 1978. Historie však sahá ještě dál. Již na počátku 20. století se objevovaly úvahy o tom, jak by bylo možné zabránit blokování kol při prudkém brzdění. Firma Bosch ohlásila již roku 1936 patent na „Zařízení k zabránění silného brzdění kol motorového vozidla“. Avšak teprve s příchodem elektronického řízení mohli inženýři vyvinout protiblokovací brzdný systém, který by byl dostatečně rychlý a robustní pro použití v motorových vozidlech. První komerční uplatnění nalezl systém ABS jako zvláštní výbava vozu Mercedes-Benz třídy S a krátce na to také u BMW řady 7.

vývoj a miniaturizace systému ABS
1 – generace; 2 – hmotnost; 3 – počet součástek; 4 – kapacita paměti

Firma Bosch však rozvíjela systém ABS dále. Výsledkem dalšího vývoje vznikly systémy ASR (protiprokluzovací sytém, který zabraňuje protáčení kol při rozjíždění), elektronický stabilizační program ESP. V posledních letech se objevuje ABS společně s EBV (systém elektronického rozdělování brzdné síly).

Víte že …

Jak poznáte činnost systému ABS?
Při prudkém brzdění na mezi adheze je slyšet přerušované brzdění, např. na mokré vozovce. Přerušování způsobuje svou činností právě ABS, když odpouští tlak v brzdovém systému. Tím sníží brzdnou sílu a kolo se odblokuje. Pedál při této činnosti jakoby kope a při delším brzdění klesá k podlaze. Málo zkušený řidič by se mohl zaleknout a povolit brzdový pedál, to by ovšem byla chyba!

ABS jako povinná výbava
V roce 2004 se výrobci ve sdružení ACEA dobrovolně dohodli, že ABS musí mít v EU každé nově homologované auto. Od roku 2006 se nařízení týká i dříve homologovaných vozidel.

Brzdná dráha
Na suché vozovce má vozidlo bez ABS kratší brzdnou dráhu. Na vlhké vozovce se už rozdíly vyrovnávají a zledovatělém povrchu má vozidlo s ABS kratší brzdnou dráhu. Důležitou výhodou však zůstává především možnost řízení vozidla při brzdění!

Foto/zdroj: www.whnet.com, www.bosch.cz, archiv Škoda Auto, www.mus­clecarclub.com
Klíčová slova:
Anti-lock Braking System , ABS, aktivní bezpečnost, brzdná dráha, brzdy, prudké brzdění, ASR, ESP, EBV