Tachograf

Tachograf je zařízení sloužící k měření a zaznamenávání rychlosti v závislosti na čase. Průběh rychlosti vozidla se zaznamenává na papírové kotouče nebo do paměti tachografu a na čipovou kartu řidiče (u digitálních přístrojů).

Tachograf je zařízení sloužící ke kontrole doby řízení a dodržování úmluvy AETR. Tachograf je povinně nainstalován do všech vozidel nad 3,5 tuny. Přístroj zaznamenává rychlost vozidla v závislosti na době jízdy. Existují analogové a digitální varianty tachografů. Mechanický a elektronický analogový tachograf ukládá potřebné informace na papírové záznamové kotouče a u digitálních tachografů do paměti tachografu a na čipovou kartu řidiče.

tachograf

Od května 2006 platí, že všechna vozidla uváděná poprvé do provozu, která dosud musela být vybavena analogovými kontrolními přístroji podle (EHS) č. 3821/85, musí být nově vybavena výhradně jen digitálními kontrolními přístroji. Zároveň je podle nového nařízení nutné vyměnit každý závadný analogový kontrolní přístroj, jehož přenášení signálu se provádí elektricky, za digitální.

papírové kotouče do tachografů

Princip funkce digitálního tachografu
Digitální tachograf má velikost autorádia podle normy ISO 7736 a je zpravidla umístěn do přístrojové desky. Data zaznamenávají a uchovávají v záznamové (registrační) jednotce. Umístění této jednotky v blízkosti rychloměru není nutné, signál je přenášen elektronicky. Prostřednictvím displeje na digitálním tachografu si řidič může přečíst údaje ze své karty řidiče nebo z velkokapacitní paměti. Paměť má minimální kapacitu pro data nejméně za 365 kalendářních dnů. V paměti se zaznamenávají následující data: doby řízení, doby odpočinku, ujeté vzdálenosti a rychlosti vozidla s vzorkovací frekvencí jedné sekundy. Např. překročení přípustné rychlosti se registruje po dobu jednoho roku. Kromě těchto údajů jsou zaznamenávány pro řidiče ještě další údaje: doba řízení, doba práce, doba odpočinku a ujeté vzdálenosti v časovém úseku posledních 28 pracovních dnů. Údaje jsou a zapisovány na kartu řidiče. Karta řidiče je inteligentní čipová karta na níž je uvedená fotografie, jméno řidiče, číslo jeho řidičského průkazu a podpis řidiče.

digitální tachograf

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.corisud.com, www.prideofthefleet.org.uk
Klíčová slova:
tachograf, doprava, TIR