Euro NCAP

Euro NCAP je název organizace provádějící evropský spotřebitelský test bezpečnosti nových vozů, tzv. bariérové zkoušky. Výsledky testů slouží ke snadnější orientaci spotřebitelů na trhu, jelikož výsledky jsou veřejně dostupné, nezávislé a souměřitelné.

Organizace Euro NCAP byla založena v roce 1997, dnes sídlí v Bruselu a sdružuje představitele ministerstev dopravy zemí EU, automobilových asociací, pojišťoven a zákaznických organizací. Název Euro NCAP vychází z anglického European New Car Assessment Programme neboli Evropský program hodnocení nových vozů. Euro NCAP je ekvivalent podobných testů ve Spojených státech (IIHS), Japonsku nebo Austrálii. Cílem konsorcia Euro NCAP je nezávislé hodnocení pasivní i aktivní bezpečnosti automobilů všech značek. Výsledky jsou vyjádřeny přidělením určitého počtu hvězdiček. Počet hvězdiček se pohybuje od 0(nevyhovující) po 5(bezpečné). Výsledky testů jsou volně dostupné a spotřebitel si tak může jednoduše zjistit na jaké úrovni bezpečnosti je jeho vůz.

Během vývoje nového automobilu, ještě před uvedením na trh, musí projít každý nový model tzv. homologačními testy. Výsledky těchto testů nejsou veřejně přístupné a navíc mohou být pro každý trh trochu jiné, proto v Evropě vznikl jednotný test Euro NCAP. V roce 1998 vyšly první testy jednotného systému hodnocení Euro NCAP prováděné za souměřitelných podmínek. Na chodu těchto zkoušek se podílejí i ministerstva vlád Německa, Francie, Nizozemí, Švédska a Velké Británie. Dalšími strategickými partnery jsou Královský automobilový klub ve Velké Británii, ADAC, FIA a další.

cs_euro_ncap_001

Nezávislá autorizovaná zkušebna provádějící testy zakoupí anonymně vůz. Čímž je zaručen náhodný výběr vozu a je vyloučeno ovlivnění ze strany automobilky. Pak jsou přizváni zástupci dané značky, kteří asistují při přípravě vozu na testy. Samotné zkoušky se pak zúčastní jako pozorovatelé. Zkouška je provedena pouze jednou.

Nové vyhodnocování zkoušek EuroNCAP

V roce 2009 zavedl Euro NCAP nové celkové hodnocení bezpečnosti, které se určuje na základě výsledků ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou: ochrana dospělých cestujících; ochrana dětí; ochrana chodců a ochrana asistenčních systémů. Jednotlivé oblasti se podílí na celkovém hodnocení různou procentuální vahou. Zároveň však nemůže testovaný vůz v žádné oblasti zcela selhat.

Přesto je třeba vnímat celkový počet hvězdiček spíše jako mocný marketingový nástroj, který celou situaci velmi zjednodušuje. Jako příklad by mohl sloužit test BMW X5 z roku 2003, při kterém toto prestižní velké SUV nejprve získalo pouze čtyři hvězdičky. Aniž by výrobce učinil jakékoliv konstrukční změny, při opakování testu získalo BWM X5 již plný počet hvězdiček. Jak je to možné? Do standartní výbavy se dostal připomínač nezapnutých pásů, který přinesl potřebné bodíky do celkového hodnocení. Jaký měl tento prvek skutečný přínos pro reálnou bezpečnost a zisk pěti hvězd, nechť ať si každý učiní sám … My chce pouze poukázat na relativnost některých výsledků.


Ochrana dospělých cestujících:

tato zkouška se vyhodnocuje na základě výsledků z šesti dílčích zkoušek:

částečný čelní náraz s do deformovatelné bariéry
plný čelní náraz do nedeformovatelné bariéry
boční náraz
boční náraz do sloupu
test ochrany krční páteře
test bezpečnostních systémů

cs_euro_ncap_003


Ochrana dětí:

vyhodnocení ochrany dětí se sestává ze tří aspektů:

– ochrana dětských pasažérů při čelním a bočním nárazu
– schopnost vozidla pojmout dětské zádržné systémy různých velikostí a provedení
– ověření správného uchycení dětských zádržných systémů

cs_euro_ncap_004

 

 
Ochrana chodců:

výsledek zkoušky ochrany chodců se stanovuje na základě testů střetu chodce s přední částí vozidla. Je posuzováno potenciální riziko zranění hlavy, pánve, horní a dolní části nohy.

– střet s hlavou
– střet s horní částí dolních končetin
– střet s dolní částí dolních končetin

cs_euro_ncap_005

 
Asistenční systémy:

výsledek této zkoušky je stanoven na základě testů nejdůležitějších asistenčních systémů, které podporují bezpečné řízení. V těchto testech se ověřuje účinnost a funkčnost aktivních prvků bezpečnosti.

– test elektronického stabilizačního systému
kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
– asistent rychlostních limitů
– test automatického nouzového brzdění
asistent jízdy v jízdním pruhu

cs_euro_ncap_006

Vyhodnocení testu
Celkové výsledky testů EuroNCAP jsou vyjádřeny pomocí počtu hvězdiček, přičemž maximum je 5 hvězdiček. Čím více hvězdiček automobil v testu získá, tím je v celkovém pohledu bezpečnější. Hvězdičky se přidělují podle procent ochrany ve čtyřech zmíněných základních oblastech, viz příkladný test Škody Superb třetí generace z roku 2015.

cs_euro_ncap_002

Pro podrobnější a uživatelsky velmi komfortní vyobrazení dílčích výsledků se používá grafika těl posádky rozdělaná na jednotlivé sektory. Barva jednotlivých částí pak určuje míru možného poškození této tělesné partie. Obdobně se symbolicky vyjadřuje míra ochrany chodců při střetu s vozidlem.

cs_euro_ncap_007cs_euro_ncap_008

cs_euro_ncap_009

Víte, že …

Testovací figuríny
Pro vyhodnocení většiny testů slouží figuríny se senzory zrychlení. Díky těmto měřením lze získat objektivní představu o namáhání těla posádky. V rámci Euro NCAP se pro čelní náraz používá figurína Hybrid III a pro boční náraz figurína EuroSID I.

Konstrukce a hmotnost automobilu hrají hlavní roli!
Hvězdičky však nemají ani nemohou mít stoprocentní vypovídací hodnotu o bezpečnosti jednotlivých vozidel. V následujícím videu je zachycen crashtest velkého a hmotného SUV Audi Q7, které získalo „pouhé“ čtyři hvězdičky, a malého městského vozu Fiat 500, který byl papírově silnějším soupeřem s pěti hvězdami na kontě. Hvězdičky však fyziku nakonec neošálily. Ve kterém voze byste chtěli sedět Vy?


Foto/zdroj: www.euroncap.com, archiv
Klíčová slova: crashtest, Euro NCAP, bezpečnost