Euro NCAP

Euro NCAP je názov organizácie vykonávajúce európsky spotrebiteľský test bezpečnosti nových vozidiel, tzv. Bariérové skúšky. Výsledky testov slúži na ľahšiu orientáciu spotrebiteľov na trhu, pretože výsledky sú verejne dostupné, nezávislé a merateľná.

Organizácia Euro NCAP bola založená v roku 1997, dnes sídli v Bruseli a združuje zástupcov ministerstiev dopravy krajín EÚ, automobilových asociácií, poisťovní a zákazníckych organizácií. Názov Euro NCAP vychádza z anglického European New Car Assessment Programme čiže Európsky program hodnotenia nových vozidiel. Euro NCAP je ekvivalent podobných testov v Spojených štátoch (IIHS), Japonsku alebo Austrálii. Cieľom konzorcia Euro NCAP je nezávislé hodnotenie pasívnej i aktívnej bezpečnosti automobilov všetkých značiek. Výsledky sú vyjadrené pridelením určitého počtu hviezdičiek. Počet hviezdičiek sa pohybuje od 0 (nevyhovujúci) po 5 (bezpečné). Výsledky testov sú voľne dostupné a spotrebiteľ si tak môže jednoducho zistiť na akej úrovni bezpečnosti je jeho vozidlo.

Počas vývoja nového automobilu, ešte pred uvedením na trh, musí prejsť každý nový model tzv. homologačnými testy. Výsledky týchto testov nie sú verejne prístupné a navyše môžu byť pre každý trh trochu iné, preto v Európe vznikol jednotný test Euro NCAP. V roku 1998 vyšli prvé testy jednotného systému hodnotenia Euro NCAP vykonávané za souměřitelných podmienok. Na chode týchto skúšok sa podieľajú aj ministerstvá vlád Nemecka, Francúzska, Holandska, Švédska a Veľkej Británie. Inými strategickými partnermi sú Kráľovský automobilový klub vo Veľkej Británii, ADAC, FIA a ďalšie.

cs_euro_ncap_001

Nezávislá autorizovaná služba vykonávajúca testy zakúpi anonymne voz. Čím je zaručený náhodný výber vozidla a je vylúčené ovplyvnenie zo strany automobilky. Potom sú pozvaní zástupcovia danej značky, ktorí asistujú pri príprave vozidla na testy. Samotnej skúšky sa potom zúčastnia ako pozorovatelia. Skúška je vykonaná iba raz.

Nové vyhodnocovanie skúšok EuroNCAP
V roku 2009 zaviedol Euro NCAP nové celkové hodnotenie bezpečnosti, ktoré sa určuje na základe výsledkov v štyroch hlavných oblastiach, ktorými sú: ochrana dospelých cestujúcich; ochrana detí; ochrana chodcov a ochrana asistenčných systémov. Jednotlivé oblasti sa podieľa na celkovom hodnotení rôznu percentuálne váhou. Zároveň však nemôže testované auto v žiadnej oblasti úplne zlyhať.

Napriek tomu je potrebné vnímať celkový počet hviezdičiek skôr ako mocný marketingový nástroj, ktorý celú situáciu veľmi zjednodušuje. Ako príklad by mohol slúžiť test BMW X5 z roku 2003, pri ktorom toto prestížne veľké SUV najprv získalo iba štyri hviezdičky. Bez toho aby výrobca urobil akékoľvek konštrukčné zmeny, pri opakovaní teste získalo BWM X5 už plný počet hviezdičiek. Ako je to možné? Do štandardnej výbavy sa dostal pripomínač nezapnutých pásov, ktorý priniesol potrebné bodíky do celkového hodnotenia. Aký mal tento prvok skutočný prínos pre reálnu bezpečnosť a zisk piatich hviezd, nech nech si každý urobí sám … My chce len poukázať na relatívnosť niektorých výsledkov.

 

Ochrana dospelých cestujúcich:

táto skúška sa vyhodnocuje na základe výsledkov z šiestich čiastkových skúšok:

čiastočný čelný náraz s do deformovateľnej bariéry
plný čelný náraz do nedeformovateľnej bariéry
bočný náraz
bočný náraz do stĺpa
test ochrany krčnej chrbtice
test bezpečnostných systémov

cs_euro_ncap_003


Ochrana detí:

vyhodnotenie ochrany detí sa skladá z troch aspektov:

– ochrana detských pasažierov pri čelnom a bočnom náraze
– schopnosť vozidla pojať detské zadržiavacie systémy rôznych veľkostí a prevedení
– overenie správneho uchytenia detských zadržiavacích systémov

cs_euro_ncap_004

 
Ochrana chodcov:

výsledok skúšky ochrany chodcov sa stanovuje na základe testov stretu chodca s prednou časťou vozidla. Je posudzované potenciálne riziko zranenia hlavy, panvy, hornej a dolnej časti nohy.

– stret s hlavou
– stret s hornou časťou dolných končatín
– stret s dolnou časťou dolných končatín

cs_euro_ncap_005


Asistenčné systémy:

výsledok tejto skúšky je stanovený na základe testov najdôležitejších asistenčných systémov, ktoré podporujú bezpečné riadenie. V týchto testoch sa overuje účinnosť a funkčnosť aktívnych prvkov bezpečnosti.

– test elektronického stabilizačného systému
– kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
– asistent rýchlostných limitov
– test automatického núdzového brzdenia
– asistent jazdy v jazdnom pruhu

cs_euro_ncap_006


Vyhodnotenie testu
Celkové výsledky testov EuroNCAP sú vyjadrené pomocou počtu hviezdičiek, pričom maximum je 5 hviezdičiek.
Čím viac hviezdičiek automobil v teste získa, tým je v celkovom pohľade bezpečnejšie. Hviezdičky sa prideľujú podľa percent ochrany v štyroch spomínaných základných oblastiach, pozri príkladný test Škody Superb tretej generácie z roku 2015.

cs_euro_ncap_002

Pre podrobnejšie a užívateľsky veľmi komfortné vyobrazenie čiastkových výsledkov sa používa grafika tiel posádky rozrobená na jednotlivé sektory. Farba jednotlivých častí potom určuje mieru možného poškodenia tejto telesnej partie. Podobne sa symbolicky vyjadruje miera ochrany chodcov pri strete s vozidlom.

cs_euro_ncap_007cs_euro_ncap_008

cs_euro_ncap_009

Viete, že …

Testovacie figuríny
Pre vyhodnotenie väčšiny testov slúži figuríny so senzormi zrýchlenia. Vďaka týmto meraním možno získať objektívny obraz o namáhanie tela posádky. V rámci Euro NCAP sa pre čelný náraz používa figurína Hybrid III a pre bočný náraz figurína Eurosid I.

Konštrukcia a hmotnosť automobilu zohrávajú hlavnú úlohu!
Hviezdičky však nemajú ani nemôžu mať stopercentný vypovedaciu hodnotu o bezpečnosti jednotlivých vozidiel. V nasledujúcom videu je zachytený crashtest veľkého a hmotného SUV Audi Q7, ktoré získalo „obyčajné“ štyri hviezdičky, a malého mestského vozidla Fiat 500, ktorý bol papierovo silnejším súperom s piatimi hviezdami na konte. Hviezdičky však fyziku nakoniec neošálily. V ktorom vozidle by ste chceli sedieť Vy?

Foto/zdroj: www.euroncap.com, archív
Kľúčové slová: crashtest, Euro NCAP, bezpečnosť