eCall

Systém eCall označuje jednotný európsky systém tiesňového volania. Zariadenie automaticky upozorní záchranárov, hasičov a policajtov na vážnu dopravnú nehodu. Záchranné zložky budú môcť rýchlejšie rozhodnúť o najefektívnejším spôsobe zásahu.

Za názvom eCall sa skrýva projekt Európskej komisie, ktorý má umožňovať rýchlu a efektívnu pomoc účastníkom dopravných nehôd kdekoľvek na území Európskej únie. Systém sa skladá z troch základných častí: z palubnej jednotky vo vozidle (obdoba čiernej skrinky známe z lietadiel), mobilného telekomunikačného zariadenia a centrá tiesňového volania.

cs_ecall_001

V prípade nehody sa systém aktivuje automaticky na základe údajov z dvoch riadiacich jednotiek napr. airbagov, alebo ho môže aktivovať vodič ručne. V tom okamihu sa začína komunikácia medzi vozidlom a centrom tiesňového volania. Súčasťou komunikácie s centrom tiesňového volania pri havárii je tiež odoslanie minimálneho súboru dát o nehode (tzv. súbor MSD – Minimum Set of Data), ktorý obsahuje čas, aktuálnu polohu a smer jazdy, počet cestujúcich, VIN kód vozidla atď. Informácie o nehode sú k dispozícii operátorovi tiesňovej linky za 14-17 sekúnd od vzniku dopravnej nehody. Posádka je automaticky hlasovo spojená s operátorom linky 112.

Aj keď váš zdravotný stav nedovolí komunikáciu s operátorom, alebo budete v zahraničí a nebudete schopní po telefóne rýchlo a presne vyjadriť čo a kde sa stalo, systém zaistí dostatok informácií pre privolanie pomoci.

cs_ecall_002

Existujú však aj hlasy proti tomuto projektu, týkajú sa samozrejme možnosti zneužitia. Systém obsahuje stále aktívny GPS, má možnosť dátovej komunikácie a mikrofón na palube vozidla. eCall teda spĺňa všetky technické predpoklady na to, aby mohol byť minimálne teoreticky zneužitý, či so súhlasom súdu využitý, pre odpočúvanie a sledovanie polohy vozidla a jeho posádky. Navyše bude montáž od 1. apríla 2018 povinná vo všetkých nových osobných vozidlách a dodávkach vyrobených v EÚ. Z príslušnej legislatívy navyše vyplýva, že znemožnenie prevádzky eCall či jeho odstránenie bude postihované. Projekt je teda vnímam ako veľký zásah do osobnej slobody motoristov. Uistenie Európskej komisie, že systém bude aktívna len v prípadoch núdze, je úplne nedostatočné!

Čo ste nevedeli:
Obdobný systém už funguje napr. V USA a v Nemecku. Spoločnosť General Motors predstavila systém nazvaný OnStar v roku 2000. Jeho funkcia je prakticky zhodná

Bude sa kontrolovať funkcie systému eCall?
Správna funkcia eCall bude súčasťou technickej kontroly na STK.


Foto/zdroj: www.czechspaceportal.cz
Kľúčové slová: eCall, tiesňové volanie, pasívna bezpečnosť