Svetlá výška vozidla

Svetlá výška vozidla je určená medzerou medzi zemou a bogie. Svetlá výška je určujúcim parametrom, napríklad pre prechod vozidla cez terén.

Svetlá výška vozidla patrí medzi štandardizované údaje o vozidle, medzi tzv. základné rozmery vozidiel, ktoré sú stanovené normou STN 30 0026 – “Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície“, ta vychádza z platnej medzinárodnej normy ISO 612 z roku 1978.

Definícia:

Svetlá výška vozidla je najmenšia vertikálna vzdialenosť pevného bodu strednej časti automobilu od základne. Ak nie je uvedené inak, hodnota svetlej výšky sa určuje pri zaťažení prípustnou celkovou hmotnosťou automobilu.

svetlá výška vozidla

svetlá výška vozidla

Spomínaná stredná časť automobilu je definovaná ako časť medzi dvomi rovinami rovnobežnými so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla, je to časť vymedzujúca 80% vzdialenosti medzi vnútornými bokmi pneumatík. Iná metodika určenie svetlej výšky automobilu predpisuje votknutie kruhového oblúka medzi vnútornou bokmi pneumatík a najnižší pevný bod podvozku, viď obrázky. Medzi najnižšie pevné body podvozka sa skrátka nepočítajú časti bŕzd, vonkajšej časti zavesenia kolies a pod.

 stredná časť podvozku vozidla určenie svetlej výšky automobilu

Svetlá výška vozidla a jej vplyv na jazdné vlastnosti:

Svetlá výška vozidla samozrejme ovplyvňuje celkovú výšku vozidla a tým aj polohu jeho ťažiska. Vyššia svetlá výška znamená lepšiu priechodnosť terénom. Na poľných cestách jednoducho nehrozí kolízie spodku vozidla a terénu. Na druhú stranu, vyššia ťažiska vozidla zhoršuje jazdné výkony na asfalte. Automobil s vyšším ťažiskom sa totiž viac nakláňa a nemá isté jazdné vlastnosti. Svetlá výška je teda dobrým nástrojom pre konštruktérov, chcú-li na spoločnom technickom základe vyvinúť viac verzií podvozku, napr. Športové a offroad.

Príklad rozdielne svetlej výšky u rovnakého modelu:

Škoda OCTAVIA III 139 mm   (0 mm)
Škoda OCTAVIA III RS 127 mm   (-12 mm)
Škoda OCTAVIA III Scout 171 mm   (+32 mm)