Šírka vozidla

Šírka automobilu patrí medzi základné rozmery automobilu, ktoré nájdete v každom katalógu. Význam šírky automobilu je zrejmý.

Šírka vozidla patrí medzi štandardizované údaje o vozidle, medzi tzv. základné rozmery vozidiel, ktoré sú stanovené normou STN 30 0026 – “Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície“, ta vychádza z platnej medzinárodnej normy ISO 612 z roku 1978.

Definícia:

Šírka vozidla je vzdialenosť dvoch zvislých rovín, ktoré sú rovnobežné s pozdĺžnou strednou rovinou automobilu, a ktoré sa dotýkajú oboch bokov karosérie vrátane kľučiek dverí.

Do šírky vozidla sa nezapočítavajú: spätné zrkadlá (šírka vozidla sa zrkadlami býva uvedená zvlášť), obrysové a smerové svetlá, zásterky, zaťahovacie schodíky, colné plomby, snehové reťaze a vychýlené časti bokov pneumatík. Šírka vozidla sa stanovuje pri prípustnej celkovej hmotnosti.

Šírka vozidla a jej vplyv na jazdné vlastnosti:

Dostatočná šírka automobilu je prísľubom dobrého vnútorného priestoru pre posádku i náklad. Široká stavba karosérie umožňuje použitie širších náprav s dostatočným rozchodom kolies, ktorý má pozitívny vplyv na jazdné vlastnosti.

Najväčšia povolená šírka vozidla kategórie M, N, O, R, T alebo C je maximálne 2,55 m (pri vozidlách s tepelne izolovanou nadstavbou s hrúbkou steny väčšou ako 45 mm je maximálne 2,60 m). Maximálna povolená šírka vozidla je daná smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/719, je obsiahnutá aj vo vyhláške č. 209/2018 Zb.

Kde zistím šírku vozidla?

Ak si myslíte, že všetky základné rozmery vozidla nájdete vo veľkom technickom preukaze, budete asi prekvapení. Vo veľkom technickom preukaze totiž nie sú uvedené všetky základné rozmery. Pokiaľ ide konkrétne o šírku automobilu, tak vo veľkom technickom preukaze je uvedená iba šírka bez zrkadiel! A čo Vy, poznáte šírku svojho vozidla? Máte aspoň predstavu? Ak nie, prejdite si nasledujúcu tabuľku šírok automobilov rôznych kategórii.

Príklady šírky vozidiel (šírka sa zrkadlami):

Škoda Citigo 1645 mm (1910 mm)
Škoda FABIA III. 1732 mm (1958 mm)
Škoda OCTAVIA III. 1814 mm (2017 mm)
Škoda SUPERB III. 1864 mm (2031 mm)
Škoda KODIAQ 1882 mm (2087 mm)

Šírka parkovacieho státia – norma

Šírkou parkovacích miest vo verejných priestoroch sa zaoberá norma STN 73 6056, ktorá presne stanovuje podmienky zhotovenie a rozmery parkovacieho státia. Základný šírka kolmého státie pre osobný automobil je 2,5 metra, pre šikmé státie je 2,6 metra.

Šírka jazdného pruhu norma

Šíri vozovky sa zaoberá norma STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a norma STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic. Šírka jazdného pruhu je rozdielna a líšia sa podľa triedy konkrétnej komunikácie, pozri konkrétne norma. Napríklad šírka bežného jazdného pruhu na diaľnici je 3,75 metra, avšak pri zúženie môže mať jazdný pruh šírke 2,5 metra, ale aj 2,2 metra alebo dokonca len 2 metre. V takto zúžených pruhoch nemajú úžitkové vozidlá kategórie N1, ale aj niektoré MPV čo robiť.