Decelerace

Decelerace je vektorová fyzikální veličina (udává jak změnu velikosti, tak i změnu směru). Českým ekvivalentem je slovo zpomalení.

Decelerace neboli zpomalování, snižování rychlosti. Decelerace popisuje pohyb tělesa, sděluje nám, jakým způsobem se mění jeho rychlost v čase. Základní jednotkou decelerace je stejně jako u akcelerace metr/sekunda^2. Decelerace je opakem akcelerace.

Klíčová slova: jednotky si, jízdní výkony, decelerace, akcelerace