Aktivní pedál (Continental)

Společnost Continental vyvinula tzv. aktivní pedál. Tento pedál představuje nový prvek aktivní ochrany, který vibracemi a protitlakem upozorňuje řidiče na hrozící nebezpečí.

Aktivní pedál akcelerátoru představuje nový prvek aktivní bezpečnosti. Systém aktivního pedálu, který představila společnost Continental, spolupracuje s adaptivním tempomatem. Na základě informací z čidel adaptivního tempomatu systém vyhodnocuje potencionální krizové situace. Aktivní pedál pak v případě hrozícího nebezpečí protitlakem a vibracemi upozorňuje řidiče na možnost kolize.


Pokud se automobil začne příliš přibližovat k jinému vozidlu, pedál aktivního akcelerátoru vybavený elektromotorem začne vibrovat, později dokonce tlačit proti noze řidiče. Řidič má však stále plnou kontrolu plynu a může danou situaci řešit např. zrychlením a předjetím. Hlavní úkol aktivního pedálu je včas upozornit řidiče na hrozící nebezpečí. Důležité je, že aktivní plyn řidiče nikterak neomezuje. Varování mechanickou cestou bylo zvoleno, protože člověk intenzivněji vnímá mechanické podněty než zvukové nebo vizuální signály.


aktivní plyn společnosti Continental

Vývojem podobného systému se zabývá také automobilka Nissan. Systém nazvaný EcoPedal byl však spíše motivován snížením spotřeby paliva – Nissan EcoPedal.


Foto: www.continental.com
Klíčová slova: Continental, plynový pedál, aktivní bezpečnost, upozornění řidiče na nebezpečí