Aktivní pedál (Continental)

Společnost Continental vyvinula tzv. aktivní pedál. Tento pedál představuje nový prvek aktivní ochrany, který vibracemi a protitlakem upozorňuje řidiče na hrozící nebezpečí.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.