Front Assist

Front Assist je prvok aktívnej bezpečnosti, ktorý sa svojou funkciou snaží zabrániť kolízii, alebo aspoň zmierniť jej následky.

Front Assist je prvok aktívnej bezpečnosti, ktorý varuje pred nebezpečenstvom kolízie, eventuálne sa automatickým brzdením snaží kolízii zabrániť, resp. minimalizovať jej následky.

cs_front_assist_001

Základným prvkom systému Front Assist je radar umiestnený z pravidla v prednom nárazníku či mriežke chladiča. Napr. Škoda Fabia III využíva radarový snímač od spoločnosti Bosch, ktorý pracuje na princípe vysielania a prijímania mikrovlnného elektromagnetického signálu v pásme 76 – 77 GHz. Na základe príjmu odrazených vĺn riadiaca jednotka vypočíta vzdialenosť a relatívnu rýchlosť objektov, ktoré sú týmto spôsobom radarom rozpoznané.

Video:

Funkcia:
Funkcia Front Assist je dostupná od rýchlosti vozidla min 5 km/h. Ak systém zistí tzv. kritický odstup od prekážky (napr. Vpredu idúce alebo stojace vozidlo) začne na situáciu reagovať v niekoľkých fázach tak, aby odvrátil kolíziu alebo „aspoň“ skrátil potrebnú brzdnú dráhu vozidla.

1 – upozornenie
Prvým krokom pri zásahu funkcie Front Assist je zobrazenie optického varovanie na displeji MaxiDOT.

2 – predbežná výstraha
V druhej fáze dôjde k príprave bŕzd na brzdný manéver, teda k natlakovanie brzdového systému a dosadnutie brzdových doštičiek ku kotúču. Zároveň dôjde k optickému a akustickému varovania vodiča. Ak vodič na situáciu reaguje brzdením, má k dispozícii zosilnený brzdný účinok. Varovanie zhasne. Pri nízkych rýchlostiach sa Otická varovanie nezobrazuje.

3 – varovné trhnutie bŕzd
V tejto fáze je už brzdový systém natlakovaný a pripravený na činnosti so zvýšeným brzdným účinkom. Keďže sa kritický odstup zmenšil a vodič stále nereaguje, nastáva varovné trhnutie či vibrácie bŕzd. Pri rýchlostiach nad 34 km/h takisto začína fáza čiastočného brzdenia, s decelerácii cca 3,5 m/s2.

4 – automatický brzdný zásah
V tejto fáze je kritický odstup už minimálny a nastáva automatické brzdenie zvýšenou intenzitou, cca 6 m/s2.

cs_front_assist_002

Spomínaný kritický odstup je premenná hodnota vzdialenosti, ktorá závisí na okamžitých rýchlostiach oboch vozidiel. Vychádza z definície bezpečného odstupu!

Foto/zdroj: www.skoda-auto.com
Kľúčové slová: aktívna bezpečnosť, Front Assist, automatické brzdenie, bezpečnosť, elektronický asistent, Volkswagen, Škoda