Front Assist

Front Assist je funkcia aktívnej bezpečnosti, ktorá sa snaží zabrániť kolízii alebo aspoň zmierniť jej následky.

Front Assist je prvok aktívnej bezpečnosti, ktorý varuje pred nebezpečenstvom kolízie a v prípade potreby sa snaží pomocou automatického brzdenia zabrániť kolízii alebo minimalizovať jej následky.

 asistent Front Assist - ukážka funkcie

Základnou súčasťou systému Front Assist je radar, ktorý sa zvyčajne nachádza v prednom nárazníku alebo mriežke chladiča. Napríklad Škoda Fabia III používa radarový snímač od spoločnosti Bosch, ktorý pracuje na princípe vysielania a prijímania mikrovlnného elektromagnetického signálu v pásme 76 – 77 GHz. Na základe prijatých odrazených vĺn riadiaca jednotka vypočítava vzdialenosť a relatívnu rýchlosť objektov, ktoré sú týmto spôsobom radarom rozpoznané.


Video:


Funkcie:

Funkcia Front Assist je dostupná pri rýchlosti vozidla min 5 km/h. Ak systém zistí tzv. kritický odstup od prekážky (napríklad pred ním idúce alebo stojace vozidlo), začne na situáciu reagovať v niekoľkých fázach, aby odvrátil kolíziu, alebo aspoň zredukoval potrebnú brzdnú dráhu vozidla.

1 – upozornenie
Prvým krokom pri zásahu funkcie Front Assist je zobrazenie optického varovania na displeji MaxiDOT.

2 – predbežné varovanie
V druhej fáze príde k príprave brzd na brzdný manéver, teda k natlakovaniu brzdového systému a dosadeniu brzdových platničiek na kotúč. Zároveň príde k optickému a akustickému varovaniu vodiča. Ak vodič na situáciu zareaguje brzdením, má k dispozícii zosilnený brzdný účinok. Varovanie zhasne. Pri nízkych rýchlostiach sa optické varovanie nezobrazuje.

3 – varovné ťahanie brzd
V tejto fáze sú brzdy už natlakované a pripravené na činnosť so zvýšeným brzdným účinkom. Keďže sa kritický odstup zmenšil a vodič stále nereaguje, nastáva varovné ťahanie alebo vibrácia brzd. Pri rýchlostiach nad 34 km/h začína aj fáza čiastočného brzdenia, s deceleráciou približne 3,5 m/s2.

4 – automatický zásah brzdami
V tejto fáze je kritický odstup už minimálny a nastáva automatické brzdenie so zvýšenou intenzitou, približne 6 m/s2.

Front Assist - Škoda Octavia III

Uvedený kritický odstup je premenná hodnota vzdialenosti, ktorá závisí na momentálnych rýchlostiach oboch vozidiel. Vychádza z definície bezpečnej vzdialenosti!