Front Assist

Front Assist je prvek aktivní bezpečnosti, který se svojí funkcí snaží zabránit kolizi, nebo alespoň zmírnit její následky.

Front Assist je prvek aktivní bezpečnosti, který varuje před nebezpečím kolize, eventuálně se automatickým brzděním snaží kolizi zabránit, resp. minimalizovat její následky.

 jízdní asistent Front Assist - ukázka funkce

Základním prvkem systému Front Assist je radar umístěný z pravidla v předním nárazníku či mřížce chladiče. Např. Škoda Fabia III využívá radarový snímač od společnosti Bosch, který pracuje na principu vysílání a přijímání mikrovlnného elektromagnetického signálu v pásmu 76 – 77 GHz. Na základě příjmu odražených vln řídicí jednotka vypočítává vzdálenost a relativní rychlost objektů, které jsou tímto způsobem radarem rozpoznány.


Video:


Funkce:

Funkce Front Assist je dostupná od rychlosti vozidla min 5 km/h. Pokud systém detekuje tzv. kritický odstup od překážky (např. vpředu jedoucí nebo stojící vozidlo) začne na situaci reagovat v několika fázích tak, aby odvrátil kolizi, popřípadě „alespoň“ zkrátil potřebnou brzdnou dráhu vozidla.

1 – upozornění
Prvním krokem při zásahu funkce Front Assist je zobrazení optického varování na displeji MaxiDOT.

2 – předběžná výstraha
V druhé fázi dojde k přípravě brzd na brzdný manévr, tedy k natlakování brzdového systému a dosednutí brzdových destiček ke kotouči. Zároveň dojde k optickému a akustickému varování řidiče. Pokud řidič na situaci reaguje brzděním, má k dispozici zesílený brzdný účinek. Varování zhasne. Při nízkých rychlostech se otické varování nezobrazuje.

3 – varovné trhnutí brzd
V této fázi je již brzdový systém natlakován a připraven k činnosti se zvýšeným brzdným účinkem. Jelikož se kritický odstup zmenšil a řidič stále nereaguje, nastává varovné trhnutí či vibrace brzd. Při rychlostech nad 34 km/h rovněž začíná fáze částečného brzdění, s decelerací cca 3,5 m/s2.

4 – automatický brzdný zásah
V této fázi je kritický odstup již minimální a nastává automatické brzdění zvýšenou intenzitou, cca 6 m/s2.

Front Assist - Škoda Octavia III

Zmiňovaný kritický odstup je proměnná hodnota vzdálenosti, která závisí na okamžitých rychlostech obou vozidel. Vychází z definice bezpečného odstupu!