HUD (Head-Up Display)

Head-Up Display je prvok aktívnej bezpečnosti, ktorý zobrazuje všetky dôležité informácie (rýchlosť, smer navigácie a výstražné upozornenia) priamo do vodičovho zorného poľa. Informácie sú premietané priamo na čelné sklo, pričom nie je rozptylovaná vodičovho pozornosť. Virtuálny obrázok sa objaví približne dva metre od vodiča, nad koncom kapoty.

Head-up display (displej vo výške očí) je zariadenie, ktoré premieta holografické informácie priamo do zorného poľa vodiča. Vďaka tomuto systému vodič nemusí spúšťať oči z vozovky a má k dispozícii všetky najdôležitejšie informácie. Head-Up Display býva tiež označovaný ako tzv. priehľadový displej.

Informácia je na čelné sklo premietaná za pomoci projektora a systému zrkadiel umiestnených v prístrojovej doske. Na vodičov tento obraz pôsobí ako by bol umiestnený cca dva metre pred čelným sklom, čo zlepšuje čitateľnosť údajov. Vodič tak nemusí nielen odvracať zrak zo zorného poľa, ale nemusí ani preostrovať. Moderné priehľadové displeje sa vedia prispôsobovať aktuálnym svetelným podmienkam a sú plne nastaviteľné.

  

  

Princíp:
Princíp priehľadového displeja je vcelku jednoduchý. Vnútri prístrojovej dosky je silný svetelný zdroj, ktorý cez priesvitný TFT displej a špeciálne tvarovaná zrkadla prenáša obraz na čelné sklo, ktoré slúžia ako projekčná plocha. Aby v dôsledku lomu svetla spôsobeného klenutým tvarom čelného skla nedochádzalo k vzniku dvojitého obrazu, je do čelného okna vložená tenká fólia, ktorá zabezpečuje prekrytie obrazov, a tým aj jeho ostrosť.

Koncern PSA využíva lacnejšie riešenie s pomocou rovnakého sklíčka z polykarbonátu, ktoré sa po zapnutí HUD vyklopí nad prístrojovou doskou.

cs_hud_006

rez palubnou doskou so systémom HUD

Video:

História:
Väčšina moderných technických vynálezov bola vyvinutá pre vojenské účely, rovnako tak aj systém HUD. Ten bol konkrétne vyvíjaný pre zameriavací systémy stíhacích lietadiel. Do automobilov sa Head-Up Display dostal až oveľa neskôr. Prvým sériovým automobilom s týmto systémom sa stal Oldsmobile Cutlass Supreme z roku 1988.


Foto/zdroj:
www.bmw.com
Klíčová slova:
aktivní bezpečnost, prvek bezpečnosti, HUD, hologram, Head-Up Display, informace, zorné pole