HUD (Head-Up Display)

Head-Up Display je prvek aktivní bezpečnosti, který zobrazuje všechny důležité informace (rychlost, směr navigace a výstražná upozornění) přímo do řidičova zorného pole. Informace jsou promítány přímo na čelní sklo, přičemž není rozptylována řidičova pozornost. Virtuální obrázek se objeví přibližně dva metry od řidiče, nad koncem kapoty.

Head-up display (displej ve výši očí) je zařízení, které promítá holografické informace přímo do zorného pole řidiče. Díky tomuto systému řidič nemusí spouštět oči z vozovky a má k dispozici všechny nejdůležitější informace. Head-Up Display bývá rovněž označován jako tzv. průhledový displej.

Informace je na čelní sklo promítána za pomoci projektoru a systému zrcadel umístěných v přístrojové desce. Na řidiče tento obraz působí jako by byl umístěný cca dva metry před čelním sklem, což zlepšuje čitelnost údajů. Řidič tak nemusí nejen odvracet zrak ze zorného pole, ale nemusí ani přeostřovat. Moderní průhledové displeje se umí přizpůsobovat aktuálním světelným podmínkám a jsou plně nastavitelné.

  

  

Princip:
Princip průhledového displeje je vcelku jednoduchý. Uvnitř přístrojové desky je silný světelný zdroj, který přes průsvitný TFT displej a speciálně tvarovaná zrcadla přenáší obraz na čelní sklo, které slouží jako projekční plocha. Aby v důsledku lomu světla způsobeného klenutým tvarem čelního skla nedocházelo ke vzniku dvojitého obrazu, je do čelního okna vložena tenká fólie, která zajišťuje překrytí obrazů, a tím i jeho ostrost.

Koncern PSA využívá levnější řešení s pomocí rovného sklíčka z polykarbonátu, které se po zapnutí HUD vyklopí nad přístrojovou deskou.

cs_hud_006

řez palubní deskou se systémem HUD

Video:

Historie:
Většina moderních technických vynálezů byla vyvinuta pro vojenské účely, stejně tak i systém HUD. Ten byl konkrétně vyvíjen pro zaměřovací systémy stíhacích letadel. Do automobilů se Head-Up Display dostal až mnohem později. Prvním sériovým automobilem s tímto systémem se stal Oldsmobil Cutlass Supreme z roku 1988.


Foto/zdroj:
www.bmw.com
Klíčová slova:
aktivní bezpečnost, prvek bezpečnosti, HUD, hologram, Head-Up Display, informace, zorné pole