Pasívna bezpečnosť

Prvky a systémy pasívnej bezpečnosti sú také prvky a systémy, ktoré zmierňujú následky nehôd. Všeobecne možno povedať, že tieto prvky pôsobia až pri nehode.

Na rozdiel od aktívnych prvkov prichádzajú pasívne prvky bezpečnosti na rad až v okamihu havárie. Jedná sa o konštrukčné zariadenia, ktorých cieľom je minimalizovať následky zrážky.

Príklady prvkov pasívnej bezpečnosti:

  • bezpečná konštrukcia karosérie, stĺpika volantu a pedálovej skupiny
  • vhodná konštrukcia sedačiek a opierok hlavy
  • bezpečnostné pásy a predpínače bezpečnostných pásov
  • detské sedačky, prvky ISOFIX a LATCH
  • ponehodové systémy v Európe eCall v Amerike OnStar
  • systémy chrániace pri kolízii chodcov, ako je napr. aktívna kapota
  • airbagy

Prvky pasívnej i aktívnej bezpečnosti sú podrobne overované pri testoch nezávislých organizácií. V Európe je to predovšetkým Euro NCAP alebo IIHS, v USA potom NHTSA.