Pasivní bezpečnost

Prvky pasivní bezpečnosti jsou takové prvky a systémy, které zmírňují následky nehod. Obecně lze říct, že tyto prvky působí až při nehodě.

Na rozdíl od aktivních prvků přicházejí pasivní prvky bezpečnosti na řadu až v okamžiku havárie. Jedná se o konstrukční zařízení, jejichž cílem je minimalizovat následky srážky.

Příklady prvků pasivní bezpečnosti:

  • bezpečná konstrukce karoserie, sloupku volantu a pedálové skupiny
  • vhodná konstrukce sedaček a opěrek hlavy
  • bezpečnostní pásy a předpínače bezpečnostních pásů
  • dětské sedačky, prvky ISOFIX a LATCH
  • ponehodové systémy v Evropě eCall v Americe OnStar
  • systémy chránící při kolizi chodce, jako je např. aktivní kapota
  • airbagy

Prvky pasivní i aktivní bezpečnosti jsou podrobně ověřovány při testech nezávislých organizací. V Evropě je to především Euro NCAP nebo IIHS, v USA pak NHTSA.