STK (Stanice Technické Kontroly)

Zkratka STK je pravděpodobně známá všem motoristům, jedná se o stanici technické kontroly. Tato technická kontrola podléhá podmínkám stanoveným zákonem.

Stanice Technické Kontroly (STK) jsou dobře známé všem motoristům a majitelům motorových a přípojných vozidel. V těchto stanicích se provádějí technické prohlídky různých druhů, přičemž nejznámější je klasická technická prohlídka silničního vozidla a evidenční kontrola. Obvyklé jsou i další služby jako je např.: měření emisí, ověřování tachografů, doplnění emisních údajů, atd.

cs_stk_001

Technická prohlídka silničního vozidla je v České republice zákonem vyžadovaná kontrola technického stavu, které podléhají všechna silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená registrační značkou s výjimkou vozidel kategorie R.

Druhy technických prohlídek (§ 8 vyhlášky 302/2001 Sb.):

  • pravidelná technická prohlídka
  • opakovaná technická prohlídka
  • evidenční kontrola
  • technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla
  • technická prohlídka ADR (vozidla pro přepravu nebezpečných věcí)
  • technická prohlídka na žádost zákazníka
  • technická prohlídka před registrací vozidla

Průběh a podmínky technické prohlídky vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška dostala novelizaci v roce 2023 – vyhláška č. 155/2023 Sb..

Po provedení kontroly vám bude vystaven tzv. protokol o technické prohlídce, který bude obsahovat seznam případných závad, rozdělených do třech kategorií podle závažnosti:

  • lehké závady – nebrání běžnému provozu, technickou kontrolou jste úspěšně prošli
  • vážné závady – technickou kontrolu dostáváte pouze na 30 dní, které máte na odstranění uvedených závad a následně musíte znovu provést technickou kontrolu. Opakovaná kontrola nebývá za plnou cenu a můžete ji provést i na jiné stanici STK.
  • nebezpečné závady – s vozidlem nesmíte odjet, musíte zajistit jeho odtah a opravu. Dokud neprovedete novou technickou kontrolu, vůz se nesmí pohybovat po pozemních komunikacích. Což mimo jiné znamená, že na novou technickou kontrolu nemůže ani opravené vozidlo přijet po vlastní ose!

Víte, že …

Platnost STK …
Asi každý zkušený motorista ví, že technická prohlídka má omezenou časovou platnost. Například nový osobní automobil má první prohlídku po 4 letech a následně každé dva roky. Technická prohlídka platí do data uvedeného v technickém průkazu, nikoliv do konce měsíce, jak se mnoho motoristů mylně domnívá.

Na STK kdekoliv …
Mnoho motoristů si myslí, že musí na STK v místě bydliště. To ale není pravda. Všechny druhy technických prohlídek lze provést na jakékoli STK po celé ČR.

Co si vzít s sebou na STK?
Pokud budeme hovořit o klasické pravidelné technické prohlídce, tak je to:

1. – technický průkaz od vozidla
2.
– osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
3.
– osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
4. –
protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno
5. –
protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

V praxi si často vystačíte pouze s tzv. Velkým technickým průkazem.

Na STK nově nedostanete zelenou emisní známku …
Od 1. ledna 2015 nedostanou řidiči, kteří absolvují STK zelenou emisní známku. To však neznamená, že nemusí absolvovat kontrolu emisí. S vozidlem je i nadále nutné nejdříve projít stanicí měření emisí (SME) a následně podstoupit i kontrolu technického stavu. Smyslem změny, která vyplývá z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je snížení administrativní zátěže a úspory peněz pro STK.

Lze na vůz registrovaný v ČR udělat technickou kontrolu v zahraničí?
Česká ani unijní legislativa zatím neumožňuje uskutečnit technickou prohlídku v jiném členském státě EU, než je vozidlo zaregistrováno.

Platí klasická technická prohlídka zároveň jako evidenční kontrola?
Ano, na protokolu o technické prohlídce najdete poznámku: „Vozidlo z hlediska evidenční kontroly vyhovuje.“ Tento protokol tedy můžete využít např. při přepisu vozidla. Platnost protokolu v tomto smyslu je 1 rok od vydání.


Historie STK:

70. léta – zavedení povinných prohlídek na STK
1995 – přechod provozoven STK z patronátu policie do soukromých rukou
2001 – Policie ztrácí možnost odebírání malých technických průkazů
2008 – počátek diskuze nad zavedením povinného monitorovacího systému
2015 – dobrovolné focení všech vozidel při prohlídce na STK
2016 – povinné focení všech vozidel při prohlídce na STK