STK (Stanice Technické Kontroly)

Zkratka STK je pravděpodobně známá všem motoristům, jedná se o stanici technické kontroly. Tato technická kontrola podléhá podmínkám stanoveným zákonem.

Stanice Technické Kontroly (STK) jsou dobře známé všem motoristům a majitelům motorových a přípojných vozidel. V těchto stanicích se provádějí technické prohlídky různých druhů, přičemž nejznámější je klasická technická prohlídka silničního vozidla. Obvyklé jsou i další služby jako je např.: měření emisí, ověřování tachografů, doplnění emisních údajů, atd.

cs_stk_001

Technická prohlídka silničního vozidla je v České republice zákonem vyžadovaná kontrola technického stavu, které podléhají všechna silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená registrační značkou s výjimkou vozidel kategorie R.

Druhy technických prohlídek (§ 8 vyhlášky 302/2001 Sb.):
pravidelná technická prohlídka
– opakovaná technická prohlídka
– technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla
– technická prohlídka ADR
– evidenční kontrola
– technická prohlídka na žádost zákazníka
– technická prohlídka před registrací vozidla

Průběh a podmínky technické prohlídky vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., platného od 1. 7. 2001.

Víte, že …

Platnost STK …
Asi každý zkušený motorista ví, že technická prohlídka má omezenou časovou platnost. Například nový osobní automobil má první prohlídku po 4 letech a následně každé dva roky. Technická prohlídka platí do data uvedeného v technickém průkazu, nikoliv do konce měsíce, jak se mnoho motoristů mylně domnívá.

Na STK kdekoliv …
Mnoho motoristů si myslí, že musí na STK v místě bydliště. To ale není pravda. Všechny druhy technických prohlídek lze provést na jakékoli STK po celé ČR.

Co si vzít sebou na STK?
Pokud budeme hovořit o klasické pravidelné technické prohlídce, tak je to:
1 –
technický průkaz od vozidla
2 – osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
3 –
osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
4 –
protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno
5 – protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

V praxi si často vystačíte pouze s tzv. Velkým technickým průkazem.

Na STK nově nedostanete zelenou emisní známku …
Od 1. ledna 2015 nedostanou řidiči, kteří absolvují STK zelenou emisní známku. To však neznamená, že nemusí absolvovat kontrolu emisí. S vozidlem je i nadále nutné nejdříve projít stanicí měření emisí (SME) a následně podstoupit i kontrolu technického stavu. Smyslem změny, která vyplývá z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je snížení administrativní zátěže a úspory peněz pro STK.

Jak najdu nejbližší STK?
Nejbližší stanici technické kontroly naleznete zde:

Lze na vůz registrovaný v ČR udělat technickou kontrolu v zahraničí?
Česká ani unijní legislativa zatím neumožňuje uskutečnit technickou prohlídku v jiném členském státě EU, než je vozidlo zaregistrováno.

Platí klasická technická prohlídka zároveň jako evidenční kontrola?
Ano, nově najdete na protokolu o technické prohlídce poznámku: „Vozidlo z hlediska evidenční kontroly vyhovuje.“ Tento protokol tedy můžete využít např. při přepisu vozidla. Platnost protokolu v tomto smyslu je 30 dní od vydání.

Historie STK:
70.
léta – zavedení povinných prohlídek na STK
1995 – přechod provozoven STK z patronátu policie do soukromých rukou
2001 – Policie ztrácí možnost odebírání malých technických průkazů
2008 – počátek diskuze nad zavedením povinného monitorovacího systému
2015 – dobrovolné focení všech vozidel při prohlídce na STK
2016 – povinné focení všech vozidel při prohlídce na STK


Foto/zdroj: www.alfaromeo.com
Klíčová slova: STK, stanice technické kontroly