STK (Stanica Technické Kontroly)

Skratka STK je pravdepodobne známa všetkým motoristom, jedná sa o stanici technickej kontroly. Táto technická kontrola podlieha podmienkam stanoveným zákonom.

Stanice Technické Kontroly (STK) sú dobre známe všetkým motoristom a majiteľom motorových a prípojných vozidiel. V týchto staniciach sa vykonávajú technické prehliadky rôznych druhov, pričom najznámejší je klasická technická prehliadka cestného vozidla. Obvyklé sú aj ďalšie služby ako je napr.: meranie emisií, overovanie tachografov, doplnenie emisných údajov, atď.

cs_stk_001

Technická prehliadka cestného vozidla je v Českej republike zákonom vyžadovaná kontrola technického stavu, ktoré podliehajú všetky cestné vozidlá registrované v Českej republike a opatrená registračný značkou s výnimkou vozidiel kategórie R.

Druhy technických prehliadok (§ 8 vyhlášky 302/2001 Zb.):
pravidelná technická prehliadka
opakovaná technická prehliadka
technická prehliadka pred schválením technickej spôsobilosti vozidla
technická prehliadka ADR
evidenčné kontrola
technická prehliadka na žiadosť zákazníka
technická prehliadka pred registráciou vozidla

Priebeh a podmienky technickej prehliadky vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách ao zmene zákona č. 168/1999 Zb. o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla ao zmene zákonov (zákon o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidiel), v znení zákona č. 307/1999 Zb., platného od 1. 7. 2001.

Viete, že …

Platnosť STK
Asi každý skúsený motorista vie, že technická prehliadka má obmedzenú časovú platnosť. Napríklad nový osobný automobil má prvú prehliadku po 4 rokoch a následne každé dva roky. Technická prehliadka platí do dátumu uvedeného v technickom preukaze, nie do konca mesiaca, ako sa mnoho motoristov milne domnieva.

Na STK kdekoľvek
Mnoho motoristov si myslí, že musí na STK v mieste bydliska. To ale nie je pravda. Všetky druhy technických prehliadok možno vykonať na akékoľvek STK po celej SR.

Čo si vziať so sebou na STK?
Ak budeme hovoriť o klasickej pravidelnej technickej kontrole, tak je to:
1. – technický preukaz od vozidla
2. –
osvedčenie o evidencii vozidla alebo osvedčenie o technickom preukaze (malý technický preukaz)
3. –
osvedčenie o meranie emisií, ak je meranie emisií podľa § 41 zákona č. 56/2001 Zb. v znení neskorších predpisov vyžiadané
4. –
protokol o meraní emisií, ak je meranie emisií podľa § 41 zákona č. 56/2001 Zb. vyžiadané
5. –
protokol o predchádzajúcej prehliadke, na ktorej základe je vykonávaná opakovaná technická prehliadka

Ako nájdem najbližší STK?
Najbližšie stanici technickej kontroly nájdete tu:

Možno na voz registrovaný v SR urobiť technickú kontrolu v zahraničí?
Slovenská ani legislatíva EÚ zatiaľ neumožňuje uskutočniť technickú prehliadku v inom členskom štáte EÚ, ako je vozidlo zaregistrované.

História STK v ČR:
70. leta – zavedenie povinných prehliadok na STK

1995 – prechod prevádzok STK z patronátu polície do súkromných rúk
2001 – Polícia stráca možnosť odoberania malých technických preukazov
2008 – počiatok diskusia nad zavedením povinného monitorovacieho systému
2015 – dobrovoľné fotenie všetkých vozidiel pri prehliadke na STK
2016 – povinné fotenie všetkých vozidiel pri prehliadke na STK


Foto/zdroj: www.alfaromeo.com
Kľúčové slová: STK, stanica technickej kontroly