Stupeň provozu / dopravy

Stupně provozu jsou základní informační prvek, popisující hustotu provozu.

Asi každý motorista se setkal s dopravním hlášením, které popisuje dopravní situaci pomocí tzv. stupňů provozu. Stupeň provozu, někdy nazývaný též stupeň hustoty provozu či stupeň dopravy, vyjadřuje, nakolik je silniční doprava plynulá.

Plynulost dopravy vyplývá z množství a druhu vozidel jedoucích po komunikaci i z aktuální kapacity komunikace, která je ovlivněna jak jejími stavebními parametry, tak aktuálním technickým stavem. Stupeň dopravy je určován buď přímým pozorováním, nebo vypočítáván z naměřených hodnot.

Stupeň 1 – provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá

Stupeň 2 – provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na křižovatkách bez problémů

Stupeň 3 – tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost vozidel je nižší než je maximální povolená

Stupeň 4 – tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížená, průjezd křižovatkami je narušen

Stupeň 5 – dopravní kolaps – vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, jejich průměrná rychlost je velmi malá


Foto:
www.hp.com
Klíčová slova:
stupeň provozu, stupeň dopravy, dopravní zácpa, hustota provozu, hustota dopravy