Stupeň prevádzky / dopravy

Stupne prevádzky sú základné informačné prvok, popisujúci hustotu premávky.

Asi každý motorista sa stretol s dopravným hlásením, ktoré opisuje dopravnú situáciu pomocou tzv. Stupňov prevádzky. Stupeň prevádzky, niekedy nazývaný tiež stupeň hustoty premávky či stupeň dopravy, vyjadruje, nakoľko je cestná doprava plynulá.

Plynulosť dopravy vyplýva z množstva a druhu vozidiel idúcich po komunikácii aj z aktuálnej kapacity komunikácie, ktorá je ovplyvnená ako jej stavebnými parametre, tak aktuálnym technickým stavom. Stupeň dopravy je určovaný buď priamym pozorovaním, alebo vypočítavaný z nameraných hodnôt.

Stupeň 1 – prevádzka iba jednotlivých vozidiel, jazda je plynulá

Stupeň 2 – prevádzka malých skupiniek vozidiel, jazda je plynulá, odbavovanie na križovatkách bez problémov

Stupeň 3 –
tvoria sa prúdy vozidiel, prevádzka je plynulý, avšak rýchlosť vozidiel je nižšia než je maximálna povolená

Stupeň 4 –
tvoria sa kolóny vozidiel, prevádzka nie je plynulý, priemerná rýchlosť je výrazne znížená, prejazd križovatkami je narušený

Stupeň 5dopravný kolaps – vozidlá na komunikáciách stoja alebo v kolónach len veľmi pomaly popojíždějí, ich priemerná rýchlosť je veľmi malá

Foto: www.hp.com
Kľúčové slová: stupeň prevádzky, stupeň dopravy, dopravná zápcha, hustota premávky, hustota dopravy