ACS (Active City Stop)

Active City Stop je systém prevence nárazu při nízké rychlosti. Při rychlostech do 30 km/h tento systém monitoruje prostor před vozidlem a v okamžiku, kdy vpředu jedoucí automobil náhle zastaví a řidič včas nezareaguje, převezme ACS iniciativu a vozidlo sám bezpečně zastaví.

Active City Stop je prvek aktivní bezpečnosti, který nabízí automobilka Ford jako pomocníka do hustého městského provozu. Tento systém pomáhá řidiči v pomalu jedoucím autě předcházet nárazům způsobených např. náhlým zastavením vpředu jedoucího vozidla.

cs_asc_001

Princip funkce:
Systém ACS využívá dopředu namířený infračervený laser, který je umístěn u vnitřního zpětného zrcátka a nepřetržitě snímá objekty před vozidlem. Systém vyhodnocuje vzdálenost od potenciálních překážek s frekvencí 100krát za sekundu. Pokud například vpředu jedoucí vozidlo prudce zabrzdí a systém vyhodnotí srážku jako nevyhnutelnou, uvede brzdy do pohotovostního stavu. Pokud řidič na vzniklou situaci sám nezareaguje, dojde k automatickému brzdnému zásahu a odpojení plynu.

Systém Active City Stop je aktivní pouze do rychlosti 30 km/h. Je-li relativní rozdíl rychlosti obou vozidel menší než 15 km/h, dokáže systém případné nehodě zcela zabránit. Pohybuje-li se rozdíl v rozmezí 15 až 30 km/h, je cílem systému maximálně snížit rychlost před nárazem a zmírnit tak jeho následky.

Fordův systém ACS informuje řidiče o své činnosti na multifunkčním displeji palubního počítače. Řidič je tak informován o případné poruše systému způsobené např. zablokováním ACS senzoru námrazou či sněhem. Pomocí menu lze systém prevence nárazu případně úplně deaktivovat.

Video

httpv://www.youtube.com/watch?v=tyRLa98b0x8

httpv://www.youtube.com/watch?v=nB6Gx_aIhWw

Text: Jan Sajdl
Foto:www.ford.com
Klíčová slova: aktivní bezpečnost, prvek bezpečnosti, Ford, Active City Stop, automatické zastavení