Kompresný priestor

Kompresní prostor je prostor v hlavě a válci motoru, který vznikne nad pístem nacházejícím se v horní úvrati.

Kompresný objem čiže kompresný priestor je voľný priestor, ktorý vznikne v hlave a čiastočne vo valci motora nad piestom v okamihu, keď sa piest nachádza v hornej úvrati, na obrázku je označený ako VK. Do tohto priestoru zasahuje sviečka a dna sacích a výfukových ventilov.

zdvihový objem

Veľkosť kompresného priestoru je základný údaj potrebný na určenie veľkosti kompresného pomeru.

Foto: www.autolexicon.net
Kľúčové slová: kompresný priestor, kompresný pomer, motor, motory, spaľovanie