Kompresní prostor

Kompresní prostor je prostor v hlavě a válci motoru, který vznikne nad pístem nacházejícím se v horní úvrati.

Kompresní objem neboli kompresní prostor je volný prostor, který vznikne v hlavě a částečně ve válci motoru nad pístem v okamžiku, kdy se píst nachází v horní úvrati, na obrázku je označen jako VK. Do tohoto prostoru zasahuje svíčka a dna sacích a výfukových ventilů.

zdvihový objem

Velikost kompresního prostoru je základní údaj potřebný pro stanovení velikosti kompresního poměru.

 

Foto: www.autolexicon.net
Klíčová slova:
kompresní prostor, kompresní poměr, motor, motory, spalování