Lane Assist

Systém Lane Assist umožňuje prostřednictvím kamery zabudované v přední části vozu sledovat a rozpoznávat vodorovné značení na vozovce. V případě, že automobil začne opouštět zvolený jízdní pruh, Lane Assist na to upozorní řidiče lehkým protipohybem řízení.

Lane Assist je označení pro asistent udržující vozidlo v jízdním pruhu. Jedná se o prvek aktivní bezpečnosti, který se snaží zabránit nechtěnému vybočení z jízdního pruhu tím, že cílenými zásahy do řízení nasměruje vozidlo zpět. Tento zásah do řízení lze kdykoliv ručně korigovat a sílu od volantu přemoci. Systém vozidlo neřídí a nejedná se o autonomní řízení! Řidič je vždy zodpovědný za řízení vozidla vybaveného systémem Lane Assist.

Lane Assist

Asistenční systém Lane Assist nabízí jako příplatkovou výbavu všechny značky koncernu VW: AUDI, Škoda, SEAT, Volkswagen.

Funkce systému Lane Assist:

Je-li systém udržení vozidla v jízdním pruhu zapnutý, aktivuje se automaticky při překročení rychlosti 65 km/h. Pokud rychlost opět klesne pod 60 km/h nebo řidič použije blinkr, systém na vybočení z jízdního pruhu nereaguje. Systém Lane Assist rozpoznává plnou i přerušovanou čáru a byl navržen především pro použití na dálnicích a silnicích vyšší třídy s dobrou kvalitou vodorovného značení. Pro rozpoznání vodorovného značení systém využívá kameru umístěnou za čelním sklem v oblasti zpětného zrcátka.

ukázka funkce systému Lane Assist  umístění kamery systému Lane Assist


Systém Line Assist má dva hlavní režimy:

– oba režimy lze nezávisle vypínat a zapínat prostřednictvím infotainmentu

A/ režim Zabránění vyjetí vozidla z jízdního pruhu

Pokud se vozidlo přiblíží do těsné blízkosti vymezovací čáry, systém automaticky zasáhne do řízení a pohybem volantu srovná jízdu směrem od vymezovací čáry. Velikost síly automatického zásahu lze nastavit prostřednictvím infotainmentu. Rovněž lze kdykoliv automatický zásah do řízení přemoci.

Škoda - Line Assist  korekční manévr systému Lane Assist 

Při přejíždění do jiného jízdního pruhu se zapnutým směrovým světlem (blinkrem) systém nereaguje, situace je totiž vyhodnocena jako úmysl řidiče změnit jízdní pruh. Systém rovněž nereaguje při rychlostech pod 65 km/h.

B / režim Adaptivního vedení vozidla v jízdním pruhu

Pokud systém detekuje vymezovací čáry vodorovného značení po obou stranách, pak režim adaptivního vedení dokáže pomocí cílených zásahů do řízení udržovat vozidlo ve zvolené jízdní dráze. Asistent pro jízdu v pruzích hlídá odstupy vozidla od vodorovného značení na obou stranách, vzdálenost vlevo a vpravo však může být nesymetrická.

 Škoda KAROQ - Lane Assist

I pro tento režim platí, že řidič se musí věnovat řízení a mít ruce na volantu. Pokud tomu tak není a systém vyhodnotí, že řidič nemá ruce na volantu, cca po 10 sekundách zpustí varování a systém Lane Assist se deaktivuje, tzn., přestane korigovat jízdu!


Video:


Kdy Lane Assist nemusí fungovat?

  • nepříznivé povětrnostní podmínky (např. mlha, silný déšť, husté sněžení …)
  • průjezd zatáčkou s velmi malým poloměrem
  • snímač systému je oslněný sluncem nebo jiným zdrojem světla
  • snímač nemá dostatečný výhled na vozovku (např. malý odstup mezi vozidly)
  • nečitelné značení na vozovce

 cs_lane_assist_002 

Všechny činnosti a nastavení se zobrazují na přístrojové desce:

 cs_lane_assist_005

 cs_lane_assist_006

infotainmaent systému Lane Assist

1 – systém je aktivován, ale není připraven k zásahu
2 – systém je aktivován a je připraven k zásahu
3 – systém zasahuje – přiblížení k vymezovací čáře vpravo
4 – systém zasahuje – adaptivní vedení v pruhu


Historie:

Jako první začala se systémem udržování vozidla v jízdním pruhu experimentovat automobilka Mitsubishi, již v roce 1992. Až v roce 2001 došlo k prvnímu reálnému nasazení takovéhoto systému. Prvenství tentokrát získala automobilka Nissan s modelem Cima prodávaném pouze v Japonsku. V roce 2003 představila svůj systém nazvaný LKAS rovněž automobilka Honda v modelu Inspire, bohužel opět pouze pro japonský trh. Systém udržení vozidla v jízdním pruhu se dočkal úspěšného nasazení až s příchodem modelu Honda Accord v roce 2011 – LKAS. V dalších letech s obdobnými systémy přišly i ostatní automobilky, samozřejmě pokaždé s jiným názvem pro principiálně tentýž systém.

S jednodušší verzí systému, která nedokázala automaticky korigovat směr jízdy, přišla např. automobilka Ford. Systém Lane Departure Warning sice rovněž monitoruje situaci před vozidlem a vyhodnocuje polohu vozidla, ale řidiče na neúmyslné přejetí vodorovného značení pouze varuje vibrací volantu.


Zdroj: