Koňská síla (kůň, k)

Koňská síla byla dříve velmi často používaná fyzikální jednotka výkonu. V současnosti se s koňskou silou setkáte spíše jen v souvislosti s výkony automobilových a motocyklových motorů. Koňská síla je dnes nahrazena exaktnější jednotkou SI Watt. S definicí koňské síly přišel koncem 18. století anglický vynálezce James Watt.

V češtině se pro koňskou sílu používá zkratka k (někdy nesprávně ks), anglické označení pro koňskou sílu je hp (horsepower), v Německu se setkáte se zkratkou PS (Pferdestärke). Tato jednotka popisuje výkon, tedy práci vykonanou za určitý čas. Vzhledem k historickým souvislostem byla tato jednotka navázána na sílu resp. práci koně. Dnes je jednotka „kůň“ postupně vytlačována a nahrazována jednotkou SI Watt.

Historie:

Na konci 18. století stál anglický vynálezce James Watt před problémem, jak svým zákazníkům připodobnit výkon jim vyráběných parních strojů k výkonu tehdy běžně využívaných pracovních zvířat. Podle zkušeností s poníky pracujících v jednom dole odhadoval, že poník zapřažený do žentouru vyzdvihne 22 000 stopliber za minutu. Výkon koně odhadoval o ½ větší, tzn. koňská síla byla rovna výkonu 33 000 stopliber za minutu. James Watt tedy stanovil následující definici:

Jedna koňská síla je rovna výkonu, který podává soustavně pracující kůň, který zapřažený v žentouru zdvíhá náklad 180 liber a ujde při tom za hodinu 144 koleček o poloměru 12 stop.

Hodnotu vypočítanou z hmotnosti břemene a ušlé vzdálenosti (podle počtu koleček žentouru) James Watt zaokrouhlil na 33 000 stopliber za minutu. Watt ve své době nemohl svou jednotku přepočítat do dnes používané soustavy SI, neboť tehdy ještě jednotná soustava jednotek SI neexistovala. Z historického důvodu existují dvě základní varianty koňské síly. Rozdíl je způsoben různou definicí velikosti liber a stop, které se měnily s místem používání i s dobou. Mechanická koňská síla se používá zejména v Anglii a USA, zatím co v Evropě, Asii a Jižní Americe se používá metrická koňská síla. Tento rozdíl (1,4%) zapříčiňuje odlišnosti při publikování výkonů motorů.

Mechanická koňská síla Metrická koňská síla
1 k = 745,69987 W 1 k = 735,49875 W

Co jste nevěděli:

Čím se měří výkon motoru?
Pro měření výkonu motoru tzv. výkonové charakteristiky se používají dynamometry. Dynamometry, známé také pod označením výkonová brzda, využívají různých fyzikálních principů. Prakticky vždy výkonové brzdy maří energii zkoušeného motoru nějakým měřitelným způsobem, zpravidla převodem na snadno měřitelnou elektrickou energii.

Dá se přirovnat koňská síla k lidské síle?
Koňská síla (horsepower) je přibližně desetinásobná: 1 kůň = 9,863 člověka

Jak přepočítám výkon v koních na výkon v kilowatech?
Výkon v koních jednoduše vynásobíte koeficientem 0,735. Jako dobrá mnemotechnická pomůcka může sloužit znalost, že motor o výkonu 100 koní má 74 kW.