(Česky) Oxid uhličitý CO2

Oxid uhličitý sa stal synonymom ekologickosti moderných automobilov. Pritom sa ale jedná o nejedovatý bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý je ťažší ako vzduch. CO2 vzniká reakciou uhlíka s kyslíkom, napríklad procesom zvaným spaľovania, ale nemusí sa jednať iba o spaľovaní v motoroch, ako to má teraz každý na mysli! Vzniká aj pri obyčajnom dýchaní …

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.