Maxi DOT

Maxi DOT je označenie typu displeja palubného počítača. Je to vlastne maticový displej, ktorý sa nachádza v združenom prístroji, zvyčajne medzi analógovými ukazovateľmi rýchlosti vozidla a otáčok motora. Displej Maxi DOT sa skladá z jednotlivých svietiacich bodov, čo umožňuje oveľa väčšiu variabilitu zobrazenia.

Prvé displeje používané v kombinovanom paneli prístrojov boli monochromatické segmentované displeje. Ich nevýhoda spočívala v obmedzenom množstve symbolov, ktoré mohli zobrazovať. Segmentovaný displej má pevne dané oddelené svetelné segmenty preddefinovaných tvarov. Každý segment predstavuje jednotlivú časť znaku alebo symbolu. S rozvojom palubných počítačov MFA (Multi Funktions Anzeige) však rástol počet informácií, ktoré bolo možné vodičovi zobrazovať. Plocha s konkrétnymi symbolmi prestala stačiť. Vznikla potreba univerzálneho displeja schopného zobrazovať ľubovoľné grafické prvky.

panel prístrojov s MAXI-DOT 

prístrojová doska s Maxi-DOT

Pôvodný segmentovaný displej bol nahradený maticovým TFT displejom nazvaným Maxi DOT. Funkcia a výhoda Maxi DOTu spočíva v možnosti zobrazovať prakticky ľubovoľné informácie prostredníctvom maticového displeja. Maxi-DOT umožňuje zobrazovanie všetkých klasických funkcií palubného počítača, ako je čas, spotreba, okamžitá spotreba, priemerná rýchlosť, dojazd, vonkajšia teplota a podobne. Okrem toho tento systém môže komunikovať s rádiom, navigáciou alebo mobilným telefónom a zobrazovať prijaté informácie. Na displeji je možné sledovať funkcie rádia, šípky navigácie alebo listovať v adresári telefónu. Môžu sa zobraziť aj grafické znázornenia otvorených dverí alebo pripútania pasažierov. Prvé displeje Maxi DOT sa objavili s druhou generáciou Škody Octavie a Fabie.

Obrazovka Maxi DOT prešla postupným vylepšením a zdokonalením. Rozlíšenie a grafické spracovanie sa výrazne zlepšili, čo umožnilo zobrazovanie širokej škály nových funkcií, vrátane informácií poskytovaných asistenčnými systémami. TFT displej sa stal farebným a jeho rozlíšenie sa zvýšilo. Nová generácia displejov Maxi DOT bola tvorená čierno-bielym a vo vyšších výbavách dokonca farebným 3,5“ TFT displejom. S časom sa displej zväčšil natolko, že nahradil aj staré dobré analogové ukazovatele. Maxi DOT sa transformoval v plne digitálny prístrojový panel tzv. Virtuálny kokpit.

 Škoda Octavia - Maxi DOT

Základný displej bez MFA

cs_maxi-dot_003

Základný segmentovaný displej bez palubného počítača zobrazuje nasledujúci súbor funkcií:

 • automatické textové hlásenia pri zapnutí zapálenia
 • čas
 • vonkajšia teplota
 • pôdorysné zobrazenie obrysov vozidla pre signalizáciu otvorených dverí alebo kapoty
 • zobrazenie km/míle
 • odporúčanie zaradenia rýchlostného stupňa
 • rychlostné varovanie (zimné pneumatiky)
 • upozornenie na servisný interval
 • Driver Activity Assistant – rozpoznanie únavy
 

Displej s MFA

cs_maxi-dot_004

Segmentovaný displej s MFA (Multi Funktions Anzeige) ponúka používateľovi oproti základnej verzii displeja aj nasledujúce funkcie palubného počítača:

 • priemerná spotreba paliva*
 • aktuálna spotreba paliva
 • digitálna rýchlosť
 • priemerná rýchlosť*
 • ujetá vzdialenosť*
 • doba jazdy
 • dojazd
 • druhá rýchlosť (digitálne zobrazenie rýchlosti v alternatívnych jednotkách km/míle)

*Tieto funkcie sa zaznamenávajú v troch úrovniach pamäte a to v režime: 1) od štartu, 2) od natankovania a 3) dlhodobo.

Maxi DOT

cs_maxi-dot_005
Displej Maxi DOT je realizovaný monochromatickým 3,5” TFT s rozlíšením 240×320 px.

Oproti displeju s MFA ponúka:

 • dátum a čas
 • úvodná obrazovka
 • palubný počítač zobrazuje navyše teplotu oleja – stav vozidla (automatické textové hlásenia o stave vozidla pri zapnutí zapálenia + možnosť vyvolať si hlásenia i po nastartovaní)
 • pokročilé grafické zobrazenie asistenčných systémov
 • kompas (len vo spojení s navigačným systémom)
 • menu (podľa výbavy): Jazdné dáta, Navigácia, Audio, Telefón, Vozidlo
 

Farebný Maxi DOT

cs_maxi-dot_006
Farebný displej má rovnaké rozlíšenie ako monochromatický 240×230 px, ponúka navyše animované zobrazenie a tiež zobrazenie dopravných značiek (len v kombinácii s balíkom Traveller Assistant)