Euro NCAP – test bezpečnostných systémov AEB City

Jedná sa o test autonómneho automatického brzdenia, ktorý je novo súčasťou testovanie nových automobilov v rámci Euro NCAP a má vplyv na celkový počet získaných hviezdičiek.

Skratka AEB vznikla z anglického Autonomous Emergency Braking, teda autonómne núdzové brzdenie. Cieľom týchto bezpečnostných systémov je zabrániť kolízii v prípade, že vodič nereaguje na hroziace nebezpečenstvo. Systémy autonómneho núdzového brzdenia rôznych automobiliek nesú rôzne názvy (Front Assistant, City Safe Drive, Front Assist, Active City Stop, Forward Alert, City Brake Control, Pedestrian Warning with City Brake Activation, ….) Napriek tomu majú zhodný cieľ, zabrániť kolízii alebo aspoň zmenšiť jej následky.

  cs_euro_ncap_aeb-city_002

test nouzového brzdění

Ako prebieha test?
Skúška sa skladá z niekoľkých scenárov s rôznymi parametrami, pri ktorých sa skúšané vozidlo približuje rýchlosťou 10 – 50 km / h pre mestský scenár, alebo 30 – 80 km / h pre medzimestský scenár, k testovacej prekážke, ktorá simuluje zadná časť vpredu idúceho vozidla. V závislosti na podskupine skúšky sa takisto mení typ nárazu. Náraz môže byť vedený do stojaceho vozidla, do idúceho vozidla, alebo do brzdiaceho vozidla.

V priebehu testu vodič na hroziace nebezpečenstvo zámerne nereaguje. Pred začatím automatického núdzového brzdenia niektoré systémy vodiča najprv varujú, iné brzdí bez varovania. Systém varovania však nie je predmetom hodnotenia, pretože je pri takýchto haváriách dôležitý len výsledok, tzn. zabrániť kolízii.

Maximálny počet bodov je udelený, ak k nárazu vôbec nedôjde. Čiastkové bodový zisk môže priniesť aj obyčajné zníženie rýchlosti nárazu, keďže toto zníženie energie nárazu môže byť často rozhodujúce pre vážnosť poranenia.

 

Foto: www.euroncap.com, www.udv.de, archiv
Kľúčové slová: test bezpečnostných systémov, Euro NCAP, crash test, AEB