Euro NCAP – test bezpečnostních systémů AEB City

Jedná se o test autonomního automatického brzdění, který je nově součástí testování nových automobilů v rámci Euro NCAPu a má vliv na celkový počet získaných hvězdiček.

Zkratka AEB vznikla z anglického Autonomous Emergency Braking, tedy autonomní nouzové brzdění. Cílem těchto bezpečnostních systémů je zabránit kolizi v případě, že řidič nereaguje na hrozící nebezpečí. Systémy autonomního nouzového brzdění různých automobilek nesou různé názvy (Front Assistant, City Safe Drive, Front Assist, Active City Stop, Forward Alert, City Brake Control, Pedestrian Warning with City Brake Activation,….) přesto mají shodný cíl, zabránit kolizi nebo alespoň zmenšit její následky.

  cs_euro_ncap_aeb-city_002

test nouzového brzdění

Jak probíhá test?

Zkouška se skládá z několika scénářů s různými parametry, při kterých se zkoušené vozidlo přibližuje rychlostí 10 – 50 km/h pro městský scénář, nebo 30 – 80 km/h pro meziměstský scénář, k testovací překážce, která simuluje zadní část vpředu jedoucího vozidla. V závislosti na podskupině zkoušky se rovněž mění typ nárazu. Náraz může být veden do stojícího vozidla, do jedoucího vozidla, nebo do brzdícího vozidla.

V průběhu testu řidič na hrozící nebezpečí záměrně nereaguje. Před zahájením automatického nouzového brzdění některé systémy řidiče nejprve varují, jiné brzdí bez varování. Systém varování však není předmětem hodnocení, jelikož je při takovýchto haváriích důležitý pouze výsledek, tzn. zabránit kolizi.

Maximální počet bodů je udělen, pokud k nárazu vůbec nedojde. Dílčí bodový zisk může přinést i pouhé snížení rychlosti nárazu, jelikož toto snížení energie nárazu může být často rozhodující pro vážnost poranění.

Foto: www.euroncap.com, www.udv.de, archiv
Klíčová slova: test bezpečnostních systémů, Euro NCAP, crash test, AEB