TDC (Top Dead Center)

TDC z anglického Top Dead Center neboli horní mrtvá poloha je označení krajní polohy pístu ve válci. V této poloze je píst nejblíže k hlavě motoru, nalézá se v tzv. horní úvrati. Na okamžik se jeho vertikální pohyb jakoby zastaví.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.