Emisie výfukových plynov

Vzhľadom na zvyšujúce sa emisie v husto obývaných oblastiach a novo zavedené environmentálne dane sú emisie výfukových plynov prísne sledovanou veličinou. V súčasnosti väčšina výrobcov automaticky uvádza hodnotu CO2 v technických údajoch každého vozidla. Žiaľ, oxid uhličitý nie je jedinou zložkou výfukových plynov, aké ďalšie znečisťujúce látky vychádzajú z výfukového potrubia?

Read more