Předohrab

Předohrab je slangové označení automobilu s předním pohonem. Pohon předních kol je dnes nejvíce užívanou koncepcí přenosu výkonu od motoru na vozovku.

Již od raných dob automobilismu konstruktéři experimentovali s pohonem předních kol. Prvním automobilem s pohonem předních kol byl sportovní vůz Alvis FWD 12/50 z roku 1928. Zkratka FWD vznikla z anglických slov Front Wheel Drive.


Přes některé nedostatky je dnes pohon předních kol bezkonkurenčně nejrozšířenějším typem pohonu. Nebylo však tomu tak vždy. První komerčně úspěšný vůz s tímto typem pohonu se stal až Citroën Avant v roce 1934.


Text: Jan Sajdl
Foto:
www.renault.com
Klíčová slova:
pohon předních kol, předohrab