Příklon rejdového čepu

Příklon rejdového čepu σ je průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla.

Příklon rejdového čepu σ je průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla. Lichoběžníková náprava rejdový čep nemívá a rejdová osa je tak tvořena spojnicí horního a dolního kulového čepu. Obdobně u nápravy MacPherson je rejdová osa tvořena spodním kulovým čepem a horním opěrným ložiskem.

Příčný sklon rejdového čepu zajišťuje klopný moment, který navrací kola do polohy pro přímou jízdu. Při natáčení řídicích kol dochází k jejich relativnímu poklesu a tím k nadzvednutí auta. Síla k tomu potřebná je dodávána natáčením volantu, tedy od řidiče. Při propružení dochází ke změně velikosti příklonu rejdového čepu v závislosti na zdvihu kola.


Foto:
www.autolexicon.net
Klíčová slova:
geometrie, zavěšení, příklon rejdového čepu