SCR (Selective Catalytic Reduction)

Zkratka SCR označuje systém čištění spalin vznětových motorů pomocí selektivní katalytické redukce snižující množství NOx ve výfukových plynech. Oxidy dusíku se díky speciálnímu aditivu AdBlue na bázi močoviny mění v neškodný dusík a vodní páru.

Kvůli stále se zpřísňujícím emisním normám je třeba hledat stále nové cesty ke snižování obsahu škodlivých složek výfukových plynů. Jednou z cest jak snížit množství oxidů dusíku (NO, NO2) ve výfukových plynech je selektivní katalytická redukce využívající vstřikování močoviny do výfukového potrubí. U nákladních automobilů je tato metoda využívána již mnoho let. Obchodní název pro močovinu je AdBlue.

proces selektivní katalytické redukce

Vezměme konkrétní případ použití filtru SCR. V roce 2007 představila automobilka Mazda na Frankfurtském autosalonu model CX-7 s motorem 2.2 MZR-CD. Tento turbodieselový motor používá speciální odlučovač s vnitřní keramickou vložkou, která umožňovala průchod velkého množství kyslíku potřebného k hoření prachových (pevných) částic. Díky této konstrukci vyžadoval filtr poloviční počet regeneračních cyklů, navíc celý proces probíhá o třetinu rychleji.

httpv://www.youtube.com/watch?v=bgusjGRP3XQ&feature=player_embedded

Výfukové plyny očištěné od sazí následně procházejí procesem selektivní katalytické redukce SCR. Princip této redukce spočívá ve vstřikování aditiva AdBlue na bázi močoviny před katalyzátor do výfukového potrubí. Močovina se smíchá s plyny z filtru pevných částic, jejichž teplo přemění AdBlue na čpavek, který začne reagovat s oxidy dusíku (NOx). NOx se rozloží na neškodný dusík a vodní páru. Podobně jako u klasického katalyzátoru dochází k této reakci pouze u dostatečně zahřátého motoru.

umístění nádrže na močovinu pod podlahou zavazadlového prostoru

Aditivum AdBlue se u Mazdy CX-7 skladuje v nádrži na 15,5 litrů umístěné pod podlahou v zavazadlovém prostoru. Tato náplň vydrží na ujetí nejméně 20 000 kilometrů, její doplňování probíhá v rámci pravidelných servisních intervalů. Kontrolky na palubní desce ukazují množství aditiva AdBlue v nádrži. Výhodou systému SCR je, že motor s rezervou plní emisní normu Euro 5. Nevýhodou může být fakt, že Mazda CX-7 bez náplně AdBlue nelze nastartovat!

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.mazda.com, www.emitec.com
Klíčová slova:
Euro, emise, SCR, Mazda, CX-7, AdBlue, selektivní katalytická redukce