Tempomat (Cruise Control)

Tempomat je zařízení umožňující nastavení a automatické udržování konstantní rychlosti, např. při jízdě na dálnici. Moderní tzv. adaptivní tempomaty dokonce umožňují nejen kontrolu rychlosti, ale i dodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

Read more

ACC (Adaptive Cruise Control)

Zkratka ACC označuje adaptivní tempomat, což je tempomat, který se přizpůsobuje změnám regulovaného objektu. V praxi to znamená, že adaptivní tempomat sleduje dění před automobilem a při blížící se překážce je schopen určitým způsobem zareagovat. Systém udržuje bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel.

Read more