Tempomat (Cruise Control)

Tempomat je zařízení umožňující nastavení a automatické udržování konstantní rychlosti, např. při jízdě na dálnici. Moderní tzv. adaptivní tempomaty dokonce umožňují nejen kontrolu rychlosti, ale i dodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

Řidič pomocí tlačítka I/O jednoduše aktivuje funkci tempomatu, následně nastaví rychlost pomocí tlačítka se symbolem rychloměru a může bez obav pustit plynový pedál. Automatika tempomatu nyní udržuje zvolenou rychlost nezávisle na tom, zda automobil přijel ke stoupání či klesání. Obvykle je možné během jízdy jemně regulovat nastavenou rychlost automobilu pomocí tlačítek +/- na volantu. Pokud je automobil vybaven automatickou převodovkou, tempomat může sám podle potřeby přeřadit na nižší či vyšší rychlostní stupeň.


Moderní adaptivní tempomaty také mohou automaticky dodržovat bezpečnou vzdálenost či upozornit řidiče na nebezpečí. Více o tzv. adaptivním tempomatu.

Historie:

První tempomat se objevil již kolem roku 1910 v automobilech značky Peerless. V té době šlo ještě o čistě mechanickou regulaci na principu Wattova odstředivého regulátoru. Tento regulátor jednoduše v závislosti na velikosti odstředivé síly posouval lanko plynu.

Moderní tempomat byl sestrojen až v roce 1945, za jeho konstruktéra je považován Ralph Teetor. Ralph Teetor se narodil v americké Indianě. Bohužel v pěti letech po úrazu při dětské hře na schovávanou Ralph oslepl. I přes tento hendikep však dokázal společně se svým bratrancem vytvořit řadu vynálezů a přístrojů. Ve dvanácti letech se svým bratrem například postavil vlastní auto. Všechny součástky včetně jednoválcového motoru posbírali na skládkách.

Uvádí se, že Ralph Teetor vynalezl tempomat díky nervóznímu stylu jízdy svého kamaráda, patentového zástupce a častého řidiče. Jeho přítel při řízení moc nevnímal plynulost své jízdy. Když sám mluvil podvědomě ubíral plyn, naopak jako posluchač zase prudce zrychloval. V roce 1935 došla Ralfovi trpělivost a začal pracovat na vývoji budoucího tempomatu. Dalšími motivy pro jeho snažení bylo zvýšení bezpečnosti, jelikož si uvědomoval, jak hovor rozptyluje řidičovu pozornost, a také rychlostní limit 35 mil/hod, který byl zaveden za války kvůli úsporám paliva.

Výsledný Teetorův vynález nazývaný Speedostat, Controlmatic, či Touchomatic uměl mnohem víc než tehdy obvyklé ruční ovládání plynu. Zařízení totiž dokázalo udržovat konstantní rychlost na rovinkách i v kopcích. Rychlost jízdy se počítala podle otáček hnacího hřídele. Škrticí klapku karburátoru ovládal solenoid, který dokázal při jízdě do kopce přidat plyn, aby vozidlo nezačalo zpomalovat.

Pro nové zařízení se nakonec ustálilo označení Cruise Control a do sériové výroby přišel tempomat již v roce 1958 v automobilu Chrysler Imperial. Za zmínku jistě stojí, že k výbavě vrcholového osmiválcového modelu Imperial tehdy patřila i samočinná převodovka, posilovač řízení a klimatizace.

Zdroj: