TSA (Trailer Stability Assist)

Systém TSA zvyšuje bezpečnost jízdy při vlečení přívěsu, dokáže totiž rozpoznat počáteční kmitání vyvolané přívěsem při vyšších rychlostech. Díky snížení točivého momentu a přibrzděním vybraných kol umožní systém TSA řidiči mít vozidlo i přívěs plně pod kontrolou.

Systém TSA je doplňkem stabilizačního systému VSA. Účelem pomocného systému pro jízdu s přívěsem (TSA) je zmírnit tendenci k oscilacím vozidla, ke kterým může docházet při vlečení přívěsu nebo karavanu. Za určitých podmínek může docházet při jízdě s vozíkem k bočnímu kmitání nebo k vlnění ve tvaru „S“. Pro řidiče může být obtížné tento pohyb včas vyrovnat a hrozí smyk. V takové situaci systém TSA zasáhne a pomůže automobil i přívěs stabilizovat přibrzděním jednoho nebo více kol a současným snížením točivého momentu motoru dle potřeby.

boční kmitání přívěsu vedoucí k vzniku smyku

Systém TSA funguje na všech typech vozovek a může být objednán jako samostatný prvek aktivní bezpečnosti při nákupu tažného zařízení.

Video:

httpv://www.youtube.com/watch?v=5gyc4Dmgbew&feature=player_embedded

httpv://www.youtube.com/watch?v=W701BwkSrew


Text: Jan Sajdl
Foto:
www.vtec.is
Klíčová slova:
přívěs, kmitání přívěsu, oscilace přívěsu, Honda, Volvo, smyk, TSA, bezpečnost