VarioCAM (VarioCAM – Plus)

Zkratka VarioCAM označuje motory automobilky Porsche s proměnným časováním a zdvihem ventilů. Proměnné časování ventilů se používá k optimalizaci parametrů motorů. Díky němu dosahují motory vyšších výkonů a nižší spotřeby.

Moderní benzínové motory automobilky Porsche jsou vybaveny systémem VarioCAM. Jedná se o motory vybavené variabilním ventilovým rozvodem. Variabilní rozvody jsou používány ke zdokonalení výměny náplně válců pístového spalovacího motoru. Více detailů se dočtete v článku o variabilních rozvodech.

VarioCAM je jedno z mnoha technických řešení umožňující změnu časování ventilů. VarioCAM umožňuje fázové natočení vačkové hřídele sacích ventilů o 30° pomocí dvoustavového hydromotoru. Natáčením vačkové hřídele dochází k fázovému posunutí zdvihu ventilů.

systém VarioCAM

VarioCAM-Plus je zdokonalený systém VarioCAM, který navíc umožňuje změnu zdvihu sacích ventilů. Změnu zdvihu sacích ventilů umožňuje specielní dělená vačka. V nízkých otáčkách motoru a jeho malém zatížení jsou ventily otvírány střední vačkou se zdvihem pouhé 3 mm, viz obrázek. Při vyšších otáčkách a zatížení motoru jsou použity vačky se zdvihem 10 mm. Přepnutí z mírných vaček na ostré okamžitě způsobí víc než dvojnásobný nárůst točivého momentu, proto musí zasáhnout řídící jednotka a upravit polohu škrticí klapky a míry recirkulace výfukových plynů, aby tento přechod byl plynulý a zůstal řidiči utajen.

systém VarioCAM-Plus

Přepnutí umožňuje hydraulicky řízené dělené zdvihátko. Při požadavku na malý zdvih ventilu umožňuje spojovací čep rozdělení zdvihátka. Obě vnější vačky stlačují menší slabší pružinu a o zdvih se stará střední vačka. Pokud dojde k propojení vnějšího a vnitřního zdvihátka o zdvih se starají obě vnější vačky, které již nestlačují pouze slabou pružinu ve zdvihátku, ale stlačují velkou pružinu a definují zdvih sacího ventilu.

 

Vstupní veličiny, ovlivňující nastavení jsou otáčky motoru, poloha pedálu plynu, teplota motorového oleje a zařazený převodový stupeň. Při dlouhém zdvihu jsou obě zdvihátka spojena jistícím kolíkem ovládaným proti vratné pružině tlakem oleje dávkovaným elektromagnetickým ventilem. V druhém případě na ventil účinně působí jen prostřední zdvihátko ovládané vačkou s krátkým zdvihem, vnější zdvihátko se pohybuje naprázdno.

Video

httpv://www.youtube.com/watch?v=17z_mv8g-qM

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.porsche.com
Klíčová slova:
motor, rozvody, rozvodový mechanismus, CarioCAM, VarioCAM-Plus, Porsche, variabilní časování