Výbava vozidla

Pojem výbava automobilu zahrnuje prostředky a pomůcky, které nejsou pevně spojené s vozidlem.

Do výbavy vozidla patří podle normy prostředky a pomůcky uložené ve vozidle, které jsou určené k provozu, údržbě, opravám a ochraně vozidla a nákladu. Prostředky výbavy nejsou s vozidlem pevně spojené (např. základní nářadí a speciální přípravky, nástroje, plachta, plachtové oblouky, hasící přístroje, sněhové řetězy, náhradní kolo, zakládací klíny, výstražný trojúhelník, lékárnička, vázací souprava pro upevnění nákladu, pokrývka kapoty pro omezení přívodu studeného vzduchu atd.).

Normální výbava – výbava vozidla, která je běžně s vozidlem dodávána (Základní automobilové názvosloví – ČSN 30 0025, čl. 92a).
Zvláštní výbava
– výbava vozidla, která není s vozidlem běžně dodávána (Základní automobilové názvosloví – ČSN 30 0025, čl. 92b).
Předepsaná výbava
– známá spíše jako povinná výbava vozidla, která je předepsaná zákonem nebo jiným právním předpisem a je součástí normální výbavy vozidla.

 

Přečtěte si také o pojmech: příslušenství a výstroj vozidla.

Zdroj: archiv
Klíčová slova:
výbava vozidla, bezpečnost, norma, ČSN