Výstroj vozidla

Pod pojem výstroj automobilu rozumíme zařízení a přístroje pevně spojené s vozidlem, které nejsou nezbytně nutné pro dopravní činnost vozidla, ale jsou pro jeho provoz předepsané nebo účelné.

Výstroj vozidla jsou pomocná zařízení a přístroje, pomůcky a prostředky, pevně spojené s vozidlem (karosérií). Pro provoz vozidla jsou předepsané nebo účelné, nikoliv však nezbytné (např. vnitřní osvětlovací zařízení, zpětná zrcátka, odrazky, stěrače, sluneční clona, ukazatel stavu paliva, tachometr, tachograf). Mezi výstroj vozidla dále patří účelová zařízení speciálních vozidel (např. různé speciální zařízení – jeřáb, naviják, zařízení speciálních nástaveb – zdravotnické, dílenské, chemické aj.), jakož i prostředky určené k ochraně obsluhy či přepravovaných osob a nákladu. Do výstroje vozidla také patří prostředky prozvýšení komfortu a bezpečnosti jízdy (např. opěrky hlavy sedadel, bezpečnostní pásy, kontrolní svítilny, teploměry), popřípadě ozdobné prostředky a kování (ČSN 30 0025, čl. 91).

Normální výstroj – je předepsaná, jakož i běžně dodávaná výstroj vozidla a pracovní výstroj (ČSN 30 0025, čl. 91a).
Zvláštní výstroj
– je výstroj, která není s vozidlem běžně dodávána (ČSN 30 0025, čl. 91b).

 

Přečtěte si také o pojmech: příslušenství a výbava vozidla.

Zdroj: archiv
Klíčová slova:
výstroj vozidla, norma ČSN