CTIS (Central Tire Inflation System)

Zkratka CTIS označuje centrální dofukování pneumatik. S tímto zařízením se setkáte u některých extrémních terénních a expedičních vozidel, ale především u vojenské techniky. Starší z vás jej mohou znát pod označením CHP (Centrální Huštění Pneumatik).

Systém centrálního dofukování (CTIS) může být použit pro udržování konstantního tlaku v pneumatice i při jejím defektu nebo pro cílené snížení tlaku za účelem zvětšení kontaktní plochy pneumatiky a vozovky. Systém dokáže během jízdy měnit tlak v pneumatikách a tím zlepšovat průchodnost vozidla v extrémním terénu. Díky nižšímu tlaku v pneumatikách dojde k deformaci pláště pneumatiky a zároveň ke zvětšení stopy pneumatiky. Jak ukazuje graf pod textem, snížení tlaku v pneumatice pomůže zvýšit trakční sílu až dvojnásobně.

Systém CHP, který někteří možná znají ještě z vojny, zabraňuje úplné ztrátě tlaku z pneumatiky. Systémy centrálního huštění pneumatiky známý např. z vojenských ZILů dokážou během několika otáček nahustit prostřelené a unikající kolo.


ZIL 131

Princip
Funkce systému je prostá. Aby mohlo být kolo stále připojeno k přívodu vzduchu a přívod se vlivem otáčení neukroutil, je vzduch veden středem hnací hřídele. Na konci je vyveden z náboje kola a napojen na ventilek pneumatiky. Na horním obrázku je tento přívod vzduchu ještě opatřen krytem proti poškození.


funkce centrálního dohušťování pneumatik – Hummer

Foto: www.mercedes-benz.com, www.lynchhummer.com, www.primeportal.net
Klíčová slova:
centrální dohušťování pneumatik, centrální huštění pneumatik, centrální nafukování pneumatik, CHP, CTIS