CTIS (Central Tire Inflation System)

Zkratka CTIS označuje centrální dofukování pneumatik. S tímto zařízením se setkáte u některých extrémních terénních a expedičních vozidel, ale především u vojenské techniky. Starší z vás jej mohou znát pod označením CHP (Centrální Huštění Pneumatik).

Read more