Emisní pokuty vozidel

Emisní pokuty, známé taky jako uhlíková daň, jsou součástí Ekologické daňové reformy (EDR). Cílem této reformy je danit vše, co je obecně považováno za škodlivé pro životní prostředí. Je to tedy silně neexaktní a politické téma. Navíc je mezinárodně velmi špatně vymahatelné.

Evropská Unie zavedla s platností od 1. ledna 2020 nařízení, které zjednodušeně řečeno, přikazuje, že všechna auta vyrobená danou automobilkou mohou vypustit v průměru 95 gramů CO2 na ujetý kilometr. Za každý nadlimitní gram CO2 automobilka/zákazník zaplatí pokutu. Toto nařízení nesouvisí s emisní normou EURO ani homologačním emisním předpisem, je to pokuta od Evropské Unie.

Jak jsme si podrobně vysvětlili v tomto článku, produkce oxidu uhličitého přímo závisí na množství a druhu spotřebovaného paliva. Emisní pokuty se stanovují z emisního průměru celkového výrobního programu dané automobilky nebo sdružení automobilek. To znamená, že je důležitá tzv. fleetová spotřeba vyráběných vozů. Zjednodušeně řečeno, průměrná spotřeba u všech prodaných naftových aut nesmí být vyšší než cca 3,6 litru nafty na 100 km, u benzínových aut nesmí přesáhnout 4,1 litry benzínu na 100 ujetých kilometrůzdroj.

 

Stanovení skutečné emisní pouty je ještě trochu složitější:

A/ Limit 95 g/km není totiž fixní, záleží totiž na provozní hmotnosti vyrobených automobilů. Emisní limit 95 g/km platí pro vozidla, jejichž provozní hmotnost odpovídá průměru vozového parku v EU. Průměrnou provozní hmotnost stanovuje Evropská Unie na každý rok dopředu, např. pro rok 2021 byla úředníky určena průměrná hmotnost vozového parku 1380 kg?! Základní limit 95 g/km CO2 je tedy na základě hmotnosti konkrétního vozidla snížen nebo zvýšen.

Za každých ušetřených 100 kg na hmotnosti vozidla je emisní limit snížen o dalších 3,33 g/km. Naopak těžší vozidla mají limit zvýšen za každých 100 kg hmotnosti o 3,33 g/km. Toto komplikované řešení má podpořit rozmanitost trhu a zamezit diskriminaci ohledně rozdílného použití vozidel. Těžko totiž bude např. sedmimístné rodinné vozidlo vážit stejně jako městský mini vůz. Výsledkem tedy je, že lehké vozy budou mít ještě přísnější limity, a naopak pro těžké vozy budou moci „bez trestně“ emitovat více oxidu uhličitého. Poměr však bude čistě v moci úředníků!

B/ Další věcí ovlivňující výsledný povolený emisní limit je něco, čemu se říká Super kredit. Je to další způsob pobídek pro výrobce, aby uváděli na trn automobily s nízkými a nulovými emisemi. V období let 2020 až 2022 bude platit bonifikace pro vozy emitující méně než 50 g CO2 na ujetý kilometr. Tyto nízko emisní automobily se budou pro účely výpočtu emisních pokut započítávat nejdříve 2x (2020) pak 1,67x (2021) a následně 1,33x (2022) – zdroj

… toto vše uměle podporuje produkci elektromobilů. Elektromobily typu BEV jsou těžké, vždyť sebou vozí 300 až 800 kg baterií, a do emisí se jim nezapočítává způsob výroby elektrické energie, viz článek emise elektromobilů.


Jak je velká emisní pokuta z produkce CO2?
Emisní pokuta za každý nadlimitní jeden gram CO2 je 95 €zdroj

 

Výpočet konkrétního emisního limitu vozidla:

 

Výpočet emisní pokuty konkrétního vozidla:

Pokud Škoda Fabia s motorem 1.0TSI/70kW bude vážit 1111 kg bude mít na základě své hmotnosti emisní limit nižší o 9 g/km, tedy 86 g/km. Katalogové emise této motorizace jsou však 103 g/km, tzn. o 17 g na 100 km vyšší z čehož plyne výsledná emisní pokuta 1615 €.


Automobilky, respektive jejich zákazníci, budou platit astronomické pokuty EU
Podle společnosti JATO, bude činit souhrnná emisní pokuta v roce 2021 kolem 34 miliard EURzdroj. Z toho vyplývá jediný fakt, že ani za takto ohromné sumy nejsou automobilky schopny vyvinout techniku, která by limity splňovala a raději zaplatí pokutu. Otázkou zůstává, zda nejsou limity schválně nastaveny tak, aby se nedaly splnit a obří pokuty dotovali sociální politiku EU.

Další snižování limitů CO2
Evropská Unie chce dál konat dobro a nížit limit emisí CO2 na hodnotu 65 g/km počínaje rokem 2030.
Pokud tedy bude v té době ještě existovat nějaký evropský automobilový průmysl, budou jeho produkty dosahovat fantasticky nízké průměrné spotřeby 2,2 litru nafty na 100 km, nebo 2,5 litru benzínu na 100 km – zdroj.


Víte, že …

  • Za vším stojí jeden velký technický omyl v předpisech. Je totiž velmi těžké chtít na automobilkách přistupoval k problému emisních pokut skrze slepou elektrifikaci svých modelů. Tolik propagovaný bateriový elektromobil (BEV) totiž nelze z technického hlediska v žádném případě považovat za bezemisní dopravní prostředek! Nebudeme teď rozebírat uhlíkovou stopu výroby ani účinnosti jednotlivých systémů. Je třeba si uvědomit, že spotřebovávaná elektrická energie nevzniká samovolně v elektrické zásuvce. Je třeba ji vyrobit! Skutečná emisní stopa elektromobilů není nulová, ale současná legislativa se tváří, že je! Automobilky nechtějí investovat astronomické částky a nezměrné úsilí (vývoj, výroba, infrastruktura) do něčeho, co se jedním úředním rozhodnutím může převrátit!
  • Emisní pokuty a prodej emisních povolenek jsou dnes obrovský byznys, viz EU Emissions Trading System (EU ETS). Automobilky typu Tesly z toho mají nemalý příjem, který je defacto drží nad vodou.