Emisné pokuty vozidiel

Emisné pokuty, známe taky ako uhlíková daň, sú súčasťou Ekologické daňovej reformy (EDR). Cieľom tejto reformy je zdaniť všetko, čo je všeobecne považované za škodlivé pre životné prostredie. Je to teda silne neexaktní a politickú tému. Naviac je medzinárodne veľmi zle vymáhateľné.

Európska Únia zaviedla s platnosťou od 1. januára 2020 nariadenie, ktoré zjednodušene povedané, prikazuje, že všetky autá vyrobené danú automobilkou môžu vypustiť v priemere 95 gramov CO2 na kilometer. Za každý nadlimitný gram CO2 automobilka / zákazník zaplatí pokutu. Toto nariadenie nesúvisí s emisnou normou EURO ani homologizačným emisným predpisom, je to pokuta od Európskej únie.

Ako sme si podrobne vysvetlili v tomto článku, produkcie oxidu uhličitého priamo závisí od množstva a druhu spotrebovaného paliva. Emisné pokuty sa stanovujú z emisného priemeru celkového výrobného programu danej automobilky alebo združenia automobiliek. To znamená, že je dôležitá tzv. Fleetový spotreba vyrábaných vozidiel. Zjednodušene povedané, priemerná spotreba pri všetkých predaných naftových áut nesmie byť vyššia ako cca 3,6 litra nafty na 100 km, pri benzínových áut nesmie presiahnuť 4,1 litrami benzínu na 100 najazdených kilometrov zdroj.

  

Stanovenie skutočnej emisné putami je ešte trochu zložitejšie:

A/ Limit 95 g/km nie je totiž fixná, záleží totiž na prevádzkovej hmotnosti vyrobených automobilov. Emisný limit 95 g/km platí pre vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť zodpovedá priemeru vozového parku v EÚ. Priemernú prevádzková hmotnosť stanovuje Európska Únia na každý rok dopredu, napr. Pre rok 2021 bola úradníkmi určená priemerná hmotnosť vozového parku 1380 kg?! Základný limit 95 g/km CO2 je teda na základe hmotnosti konkrétneho vozidla znížený alebo zvýšený.

Za každých ušetrených 100 kg na hmotnosti vozidla je emisný limit znížený o ďalších 3,33 g / km. Naopak ťažšie vozidlá majú limit zvýšený za každých 100 kg hmotnosti o 3,33 g/km. Toto komplikované riešenie má podporiť rozmanitosť trhu a zamedziť diskriminácii ohľadom rozdielneho použitia vozidiel. Ťažko totiž bude napr. Sedemmiestne rodinné vozidlo vážiť rovnako ako mestský mini vozidlo. Výsledkom teda je, že ľahké vozidlá budú mať ešte prísnejšie limity, a naopak pre ťažké vozidlá budú môcť „bez trestne“ emitovať viac oxidu uhličitého. Pomer však bude čisto v moci úradníkov!

B/ Ďalšou vecou ovplyvňujúce výsledný povolený emisný limit je niečo, čomu sa hovorí Super kredit. Je to ďalší spôsob stimulov pre výrobcov, aby uvádzali na tŕň automobily s nízkymi a nulovými emisiami. V období rokov 2020 až 2022 bude platiť bonifikácie pre vozidlá emitujúce menej ako 50 g CO2 na kilometer. Tieto nízko emisné automobily sa budú na účely výpočtu emisných pokút započítavať najskôr 2x (2020) potom 1,67x (2021) a následne 1,33x (2022) – zdroj

… toto všetko umelo podporuje produkciu elektromobilov. Elektromobily typu BEV sú ťažké, veď sebou vozí 300 až 800 kg batérií, a do emisií sa im nezapočítava spôsob výroby elektrickej energie, pozri článok emisie elektromobilov.


Ako je veľká emisné pokuta z produkcie CO2?
Emisný pokuta za každý nadlimitné jeden gram CO2 je95 € – zdroj

Výpočet konkrétneho emisného limitu vozidla:

 

Výpočet emisnej pokuty konkrétneho vozidla:

Ak Škoda Fabia s motorom 1.0TSI/70kW bude vážiť 1111 kg bude mať na základe svojej hmotnosti emisný limit nižší o 9 g/km, teda 86 g/km. Katalógové emisie tejto motorizácie sú však 103 g/km, tzn. o 17 g na 100 km vyššiu z čoho plynie výsledná emisné pokuta 1615 €.


Automobilky, respektíve ich zákazníci, budú platiť astronomické pokuty EÚ
Podľa spoločnosti JATO, bude činiť súhrnná emisné pokuta v roku 2021 okolo 34 miliárd EURzdroj. Z toho vyplýva jediný fakt, že ani za takto ohromné ​​sumy nie sú automobilky schopné vyvinúť techniku, ktorá by limity spĺňala a radšej zaplatí pokutu. Otázkou zostáva, či nie sú limity schválne nastavené tak, aby sa nedali splniť a obrie pokuty dotovali sociálnu politiku EÚ.

Ďalšie znižovanie limitov CO2
Európska Únia chce ďalej konať dobro a znižovanie limit emisií CO2 na hodnotu 65 g/km od roku 2030. Ak teda bude v tom čase ešte existovať nejaký európsky automobilový priemysel, budú jeho produkty dosahovať fantasticky nízkej priemernej spotreby 2,2 litra nafty na 100 km , alebo 2,5 litra benzínu na 100 km zdroj.


Viete, že …

  • Za všetkým stojí jeden veľký technický omyl v predpisoch. Je totiž veľmi ťažká chcieť na automobilkách pristupoval k problému emisných pokút skrze slepú elektrifikáciu svojich modelov. Toľko propagovaný batériový elektromobil (BEV) totiž nie je možné z technického hľadiska v žiadnom prípade považovať za bezemisné dopravný prostriedok! Nebudeme teraz rozoberať uhlíkovú stopu výroby ani účinnosti jednotlivých systémov. Je potrebné si uvedomiť, že spotrebúvané elektrická energia nevzniká samovoľne v elektrickej zásuvke. Treba ju vyrobiť! Skutočná emisné stopa elektromobilov nie je nulová, ale súčasná legislatíva sa tvári, že je! Automobilky nechcú investovať astronomické čiastky a nezmerné úsilie (vývoj, výroba, infraštruktúra) do niečoho, čo sa jedným úradným rozhodnutím môže prevrátiť!
  • Emisné pokuty a predaj emisných povoleniek sú dnes obrovský biznis, pozri EÚ Emissions Trading System (EU ETS). Automobilky typu Teslu z toho majú nemalý príjem, ktorý je defacto drží nad vodou.